Background Image

Slagvaardig

en betrokken

mr. dr. J.J.H. (Jan) Post

advocaat / partner

Jan Post studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij begon in 1992 als advocaat en procureur bij een middelgroot kantoor in de Utrechtse binnenstad. In 1996 begon hij een eigen praktijk in Amersfoort, die hij in 2007 voortzette in Barneveld.

Hij is werkzaam binnen de brede handelspraktijk van het MKB en (middel)grote ondernemingen en specialist op het gebied van het (protestants) kerkrecht en het verlenen van advies en rechtsbijstand aan diverse kerkgenootschappen, kerkelijke en religieuze instellingen en ambtsdragers. In 2003 leidde dit tot een promotie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een kerkrechtelijk onderwerp.

Talen
Nederlands, Engels, Duits
Digitaal visitekaartje
Download V-card