Background Image

Oprecht

gefocust

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) of ontslag?

Als u hebt geklikt op deze vraag, dan is de kans groot dat u binnen uw bedrijf de gevolgen van de coronacrisis voelt. U wilt meer weten over de NOW-regeling en een eventueel ontslag. Het is mooi dat de overheid op het punt van loonkosten financieel tegemoet wil komen richting werkgevers. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden.

De NOW-regeling is gekoppeld aan de verwachte omzetdaling. Een belangrijke voorwaarde die de overheid koppelt aan de tegemoetkoming is deze: je mag als werkgever tijdens de periode waarover je een tegemoetkoming ontvangt, geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen voor personeel vanwege bedrijfseconomische redenen. Het zit al in de naam van de regeling verwerkt. Het gaat om de werkgelegenheid.

Zie de tegemoetkoming niet zomaar als vanzelfsprekend. Kijk naar de specifieke situatie van uw bedrijf en de toekomstperspectieven.

Meer informatie op het gebied van het arbeidsrecht kunt u hier lezen of in de blogs die wij schrijven. Neem bijvoorbeeld deze blog waarin we uitvoeriger ingaan op de NOW-regeling in relatie tot ontslag.


Telefoon:
0342 – 400 622
E-mail: info@postbouter.nl


Post & Bouter Advocaten
Arbeidsrecht
Barneveld