Background Image

Oprecht

gefocust

Bouw & vastgoed

Post & Bouter Advocaten staat een ieder bij die rond wonen, huren of bouwen van onroerend goed juridische bijstand nodig heeft. Wij staan particulieren bij, maar ook projectontwikkelaars met langlopende en complexe juridische vraagstukken.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:
  • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
  • ontbinding van huurovereenkomsten en het regelen van ontruiming
  • discussies over servicekosten
  • eigendomsrecht (waaronder appartementsrechten)
  • burenrecht, geschillen over erfafscheiding en erfdienstbaarheden
  • projectontwikkelingsvraagstukken
  • retentierecht
  • aannemingsovereenkomst & UAV
  • arbitrageprocedures (bijv. bij Raad van Arbitrage in bouwgeschillen)