Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Contracten & incasso

Contractenrecht, overeenkomstenrecht, verbintenissenrecht. Drie woorden die veel met elkaar te maken hebben. We sluiten dagelijks overeenkomsten. Dat begint klein: als je brood koopt. Meer in het groot als je een distributieovereenkomst sluit om een bepaald product te mogen verkopen in een specifiek gebied. Of als je een samenwerkingsovereenkomst sluit of aannemingsovereenkomst voor de bouw van een bedrijfspand.

Overeenkomsten bestaan uit woorden en zinnen. Het mooie daarvan is dat die woorden uitgelegd kunnen worden. Bij de uitleg van overeenkomsten gaat het niet puur om de taalkundige uitleg. Ook de bedoeling van de partijen bij de overeenkomst is belangrijk en wat zij van elkaar mochten verwachten toen de overeenkomst werd gesloten.

Wij adviseren en begeleiden u onder meer op de volgende gebieden:
  • distributie- en agentuurovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • tekortkoming en schadevergoeding
  • incasso van geldvorderingen (zowel in Nederland als in het buitenland)
  • conservatoir beslag
  • opstellen algemene voorwaarden
  • arbitrageprocedure
  • internationale contracten

Wilt u meer weten over contracten en incasso’s? Heeft u advies nodig omdat u overeenkomsten wilt gebruiken? Loopt uw debiteurenstand te hoog op? Of bent u aangeschreven door uw contractspartij? Post & Bouter Advocaten helpt u. Bel of mail gerust en een afspraak is snel gemaakt.