Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Post & Bouter Advocaten

Post & Bouter Advocaten is een advocatenkantoor in het midden van het land dat juridische dienstverlening aan ondernemers en particulieren biedt. Krachtig in de zaak, soepel in de vorm is ons motto. Cliënten kennen ons als een kantoor dat hoog scoort op het gebied van kennis van zaken, betrokkenheid, vlotte service en het nakomen van afspraken. De lijnen zijn kort, waardoor we snel beschikbaar zijn voor advies en bijstand.

Met onze cliënten hebben we langdurige relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij behartigen de belangen van onze cliënten met zorg en aandacht en gaan voor het hoogst haalbare resultaat.

Advocaten

mr. dr. J.J.H. (Jan) Post
mr. A.B. (Bart) Bouter
mr. J.W. (Jonathan) van der Sloot
mr. C.H. (Corine) Post
Maandag 21 oktober 2019
Is het nu een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Voor de dirigent een belangrijke vraag.

Een interimmer werkt aan een opdracht. Werkt de interimmer op basis van een arbeidsovereenkomst voor een werkgever? Of sluit de interimmer een overeenkomst van opdracht met een opdrachtgever? In de praktijk is er regelmatig onduidelijkheid en onzekerheid op dit punt. Dat begon met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Loop ik als opdrachtgever niet het risico dat een overeenkomst van opdracht stiekem toch een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn? Loop ik als opdrachtnemer het risico dat er toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst? Kan ik me beroepen op ontslagbescherming? Is een modelovereenkomst voldoende? Een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem geeft weer een leuk inkijkje in dit onderwerp.

Blog
Lees meer

Samenwerken?

  • Korte lijnen, één aanspreekpunt en snel schakelen
  • Deskundigheid en praktische adviezen
  • Betrokkenheid bij u en uw onderneming. Op naar een duurzame relatie
  • Een kop koffie, juist ook als er geen problemen zijn.
Contact