Background Image

Oprecht

gefocust

Er is niet geleverd wat ik had afgesproken. Kan ik de overeenkomst nu beƫindigen?

Pas daar mee op! U kunt een overeenkomst niet zomaar beëindigen (ontbinden) als uw contractspartij (schuldenaar) niet levert volgens de afspraken. In de wet staat dat je een overeenkomst pas kunt ontbinden als de andere partij in verzuim is. Dat is een juridisch begrip. Wat betekent het?

Ingebrekestelling
Als hoofdregel geldt dat u de andere partij eerst nog de gelegenheid moet bieden alsnog binnen een redelijke termijn netjes de afspraken na te komen. Dat gebeurt via een ingebrekestelling. Het komt regelmatig voor dat bedrijven die stap overslaan en gelijk de overeenkomst beëindigen. Doe dat dus niet! Denk aan de ingebrekestelling. Voor de liefhebber: de ingebrekestelling staat beschreven in artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek (BW). Deze hoofdregel geldt bijvoorbeeld trouwens niet als nakoming door de andere partij niet meer mogelijk is.
 
Schriftelijk
Een ingebrekestelling moet schriftelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail zijn. Verder moet er dus een redelijke termijn in staan waarbinnen uw contractspartij alsnog de verplichtingen kan nakomen. Dus dat hij levert wat was afgesproken.
 
Verzuim
Als uw schuldenaar niet binnen die redelijke termijn reageert en niets doet dan is hij in verzuim. Dan ontstaan er mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen en ontbinden.
Of u kunt vervangende schadevergoeding vorderen. Let wel goed op wat u doet en hoe
u het formuleert.
 
Wilt u dat wij even meekijken met de tekst van een ingebrekestelling? Heeft u problemen met een leverancier? Neem dan contact met ons op. Samen bekijken we dan welke stappen we gaan ondernemen.

Neem vrijblijvend contact op:
t 0342 - 400 622 of mail naar info@postbouter.nl