Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Rechtsgebiedenregister

De advocaten bij Post & Bouter Advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag (telefoonnummer 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl).

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofdrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

Bart Bouter staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht. Bij arbeidsrecht gaat het bijvoorbeeld om adviezen over ontslag, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Maar ook het opstellen van vaststellingsovereenkomsten of het procederen over het ontslag van een werknemer.

Jan Post staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied verbintenissenrecht. Bij verbintenissenrecht gaat het om verbintenissen / afspraken / overeenkomsten. Concreet gaat het bijvoorbeeld over huurovereenkomsten, algemene voorwaarden en koopovereenkomsten.

Hans Veldkamp staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht. Daarin gaat het om adviseren en procederen over arbeidsvoorwaarden, soorten arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Maar ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten, bedrijfsregelingen en vaststellingsovereenkomsten voor werkgever of werknemer.

Marcel de Jong staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Vastgoedrecht en het subrechtsgebied bouwrecht. Concreet gaat dat om (het sluiten van) aanneemovereenkomsten, de UAV(-GC), oplevergebreken, aansprakelijkheid van aannemers en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Als u wilt zien wat alle aandachtsgebieden van ons kantoor zijn, dan kunt u daar hier meer informatie over vinden.