Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Tarieven

Honorarium

Ons kantoor hanteert als honorarium een basisuurtarief. Dit tarief wordt met u overeengekomen en is exclusief btw.

Kantoorkosten

Kantoorkosten bestaan uit kosten die noodzakelijk zijn voor de goede behartiging van uw zaak. Bijvoorbeeld: reguliere post verzending, telefoon, fax, dataverkeer, kopieerwerk en andere ondersteuning.

Verschotten

Verschotten zijn kosten van derden. Deze worden aan u doorberekend via een declaratie, zodra deze kosten bij ons in rekening zijn gebracht. Uiteraard wordt u vooraf over deze kosten ingelicht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voorbeelden van verschotten zijn: kosten voor het opvragen van uittreksels (bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of het Kadaster), griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van aangetekende of andere bijzondere post verzending, etc.

Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden die voor u worden verricht, vinden uitsluitend plaats op basis van onze algemene voorwaarden. U kunt deze hier bekijken.

Declaratie

Het is bij ons gebruikelijk om maandelijks aan onze cliënten te declareren. De betalingstermijn is veertien dagen, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken met u zijn gemaakt. U ontvangt van ons bij de declaratie een specificatie. Daarop is zichtbaar in welk dossier, op welke dag welke werkzaamheden zijn verricht. U weet dus elke maand wat wij voor u gedaan hebben en welk bedrag daarmee gemoeid is. Wij maken hierover in het eerste gesprek heldere afspraken, zodat u weet wat u kunt verwachten. De gemaakte afspraken leggen wij vast, zodat wij over en weer van elkaar weten wat we kunnen verwachten.

Toevoeging

Als u een particuliere cliënt bent en onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Dat is door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Uitgebreide informatie daarover kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl. Bij ons kantoor is het aanvragen van een toevoeging alleen mogelijk op het gebied van arbeidsrecht.

Bij de beoordeling van de toevoegingsaanvraag worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand gaat uit van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar.

Als u recht hebt op een toevoeging geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage zal zijn. Met een toevoeging hoeft u als er geprocedeerd moet worden geen deurwaarderskosten te voldoen en ontvangt u reductie op het geldende griffierecht.