Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Non-profit

Post & Bouter Advocaten staat non-profitorganisaties bij. Typerend voor non-profitorganisaties is de ideële doelstelling, de bekostiging door middel van fondsen of donateurs en de grote betrokkenheid van vrijwilligers. Dagelijks spannen deze organisaties zich in om hun ideële doel te verwezenlijken in het algemeen belang. Dat is nobel, maar brengt ook specifieke vragen en geschillen met zich mee.
 
Die vragen en geschillen vragen om een andere aanpak en inzicht in wat de organisatie drijft. Het vraagt feeling met de wereld van non-profit. Het meedenken vanuit een ideële doelstelling, maar zonder de juridische (on)mogelijkheden uit het oog te verliezen.
 
Wij adviseren en begeleiden non-profitorganisaties onder meer op de volgende gebieden:

  • Advisering rondom statuten, zoals oprichting en wijziging
  • Rechtsvormen: blijven we een vereniging, wordt het een stichting, etc.
  • Governance, toezicht, beleid, aansprakelijkheid van bestuurders
  • (Internationale) samenwerkingscontracten en andere overeenkomsten
  • (Internationaal) arbeidsrecht
  • Vrijwilligersovereenkomsten
  • Aansprakelijkheid
  • Grondrechten & identiteit, zoals godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting
  • Vastgoed: aan- en verkoop, (gemeenschappelijke) huur en verhuur
  • Fondsenwerving en voorkoming van fraude

Wij vinden het belangrijk om te voorzien in deskundig, betrokken én betaalbaar advies voor non-profitorganisaties. Daarmee helpen we non-profitorganisaties om hun ideële doel te verwezenlijken. Wij brengen daarom een tarief in rekening dat past bij het ideële karakter van de organisatie.