Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Ondernemingsrecht

Post & Bouter Advocaten staat grote ondernemingen, mkb’ers en eenmanszaken bij. Wij adviseren verschillende soorten ondernemingen en rechtspersonen en staan hen zo nodig bij in procedures.

Wij adviseren en begeleiden onder meer op de volgende gebieden:
 • opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • dwaling, niet-nakoming, beëindiging en ontbinding van overeenkomsten
 • borgtocht, hypotheek-, pand- en retentierecht
 • bedrijfsmatige huur en verhuur
 • agentuur en franchising
 • domeinnaam- en handelsnaamrecht
 • bouwrecht en arbitrage
 • (conservatoir) beslag
 • faillissementsaanvragen
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • verzekeringsrechtelijke kwesties over bijv. polisdekking en geschillen met verzekeraars
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • advisering omtrent statuten
 • algemene voorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • fusie en splitsing

Wij vinden het belangrijk transparant te zijn. Mocht het tot een geschil komen, dan brengen wij zo goed mogelijk in kaart wat uw juridische positie is. Wij overleggen met u over de stappen die gezet moeten worden en geven aan wat de risico’s zijn. Zo bent u verzekerd van duidelijkheid over de procesgang en weet u wat u kunt verwachten.