Background Image

Oprecht

gefocust

Proceskosten

Procederen is riskeren

Het is een regelmatig terugkerend en hardnekkig misverstand dat de winnende partij haar gemaakte advocaatkosten volledig bij de verliezende partij kan declareren. In Nederland bestaat het systeem dat degene die het proces wint slechts een deel van de door haar gemaakte kosten toegewezen krijgt. Duidelijkheid vooraf op dit gebied voorkomt een verkeerde beeldvorming.

Volledige proceskostenveroordeling

In Nederland wordt een volledige proceskostenveroordeling vaak niet toegewezen, omdat er de vrees is dat dat de toegang tot de rechter juist belemmert: omdat de ene advocaat een hoger uurtarief heeft dan de andere, zou het kunnen dat een verliezende partij een hoger uurtarief moeten betalen aan (de advocaat van) de wederpartij, dan dat zij aan uurtarief aan haar eigen advocaat betaalt.

Toegewezen proceskosten

De toegewezen proceskosten in Nederland bestaan meestal uit het griffierecht, de gemaakte deurwaarderskosten, eventuele kosten die zijn betaald aan een deskundige en een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat. De hoogte van de tegemoetkoming in advocaatkosten is afhankelijk van het soort zaak, het aantal proceshandelingen en het gerecht (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad) waar de zaak dient. Dat zijn dan dus niet de werkelijke kosten, maar dat is een tegemoetkoming. Deze kosten kunnen van tevoren globaal worden ingeschat aan de hand van tabellen die door de rechtspraak worden gehanteerd.

Eigen kosten dragen

Het komt regelmatig voor dat geoordeeld wordt dat iedere partij de eigen kosten moet dragen. Ook bij het treffen van schikkingen is dat gebruikelijk.