Background Image

Oprecht

gefocust

Mijn bedrijf wordt beticht van discriminatie. Dat is niet waar. Wat nu?

De kans is groot dat er iemand is geweest die tegen u of uw bedrijf een klacht indiende bij het College voor de Rechten van de Mens. Misschien heeft u ook wel een brief van dit College ontvangen? In de klacht staat waarom en wanneer deze persoon zich gediscrimineerd heeft gevoeld. Het College beschermt de mensenrechten in Nederland en oordeelt dus ook over klachten. Centraal staat de gelijke behandeling en het discriminatieverbod. 

Dsicriminatie verboden
Artikel 1 van de Grondwet bepaalt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
 
Verschillende wetten
Om die gelijke behandeling te garanderen tussen burgers onderling is artikel 1 van de Grondwet verder uitgewerkt in andere wetten. Zo is er de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL).
 
Discriminatie en arbeidsrecht
Misschien krijgt u wel het verwijt dat u heeft gediscrimineerd tijdens een sollicitatietraject. Of dat u een zwangere vrouw geen contractverlenging heeft gegeven. Wat ook vaak voorkomt is discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging. Dan gaat het bijvoorbeeld om het dragen van een hoofddoek op het werk, het vrij vragen voor religieuze feestdagen of gewetensbezwaren.
 
Termijn
Als u echt een brief van het College voor de Rechten van de Mens hebt gekregen is het belangrijk om de termijn in de gaten te houden. U heeft de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen bij het College. De zaak wordt dan inhoudelijk behandeld. Heeft u alleen maar signalen ontvangen over discriminatie? Let er dan op hoe u reageert naar anderen. Mogelijk dat er nog een brief van het College komt. 

Neem vrijblijvend contact op:
t 0342 - 400 622 of mail naar info@postbouter.nl