Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Ben ik aan mijn werknemer een transitievergoeding verschuldigd?

Ja, in principe wel. 
Bij de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 gold de eis dat een werknemer ten minste 24 maanden bij u in dienst moest zijn. Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van toepassing. Die eis van 24 maanden geldt niet meer.

Artikel 7:673 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) schrijft nu in het begin: “De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien (…)”. Vóór 1 januari 2020 stond daar nog tussen “indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd”.

Wel geldt nog de voorwaarde dat u als werkgever de arbeidsovereenkomst moet hebben opgezegd of op uw verzoek is ontbonden door de kantonrechter. En als een tijdelijk contract niet wordt verlengd? Als u als werkgever niet wilt verlengen, bent u een transitievergoeding verschuldigd.

Bellen of mailen
Wij hopen dat u hier al wat verder mee kunt. Mocht u hier specifiekere vragen over hebben, neem dan contact met ons op:
Telefoon: 0342 – 400 622
E-mail: info@postbouter.nl

Meer informatie op het gebied van het arbeidsrecht kunt u hier lezen of in de blogs die wij schrijven.

 

Post & Bouter Advocaten
Arbeidsrecht
Barneveld