Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Mijn werknemer is ziek. Moet ik nu wat doen?

Goed dat u deze vraag stelt. Er zijn nog teveel werkgevers die denken dat het wel losloopt met die zieke werknemer. Hij wordt vanzelf beter en daar wachten we maar op, zo is dan de gedachte. Dat is risicovol. Als werkgever moet u actie ondernemen. 

Dat begint bij het doorbetalen van het loon. Het uitgangspunt is dat u de eerste 104 weken (twee jaar) loon moet doorbetalen. Specifieke afspraken hierover kunnen zijn vastgelegd in een cao of een bedrijfsreglement.
 
Re-integratieplicht werkgever en werknemer
Verder schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in en daar meld u dat uw werknemer ziek is. Er kan dan gewerkt gaan worden aan de re-integratie van de werknemer. U moet samen met uw werknemer zorgen dat hij zo snel mogelijk weer kan gaan werken. Zo zal de werknemer een gesprek gaan krijgen met de bedrijfsarts of de arbodienst. Die bekijkt of de werknemer ziek is. En ook of de werknemer mogelijk al wel weer voor een deel kan werken. De bedrijfsarts legt dit vast in de Probleemanalyse. Voor u als werkgever is het belangrijk om gelijk een re-integratiedossier aan te leggen. Bewaar alle informatie en gegevens die gaan over deze zieke werknemer.
 
Plan van aanpak
Belangrijk voor u als werkgever is dat er uiterlijk in de achtste week dat de werknemer ziek is een Plan van aanpak moet worden opgesteld. Daarin staat wat jullie samen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Is de werknemer zo ernstig ziek dat een terugkeer in zijn functie niet meer aan de orde is? Dan komt dat in het Plan van aanpak te staan.
 
Hopelijk kunt u hier al wat verder mee. Zijn er toch nog vragen? Neem contact met ons op, dan denken wij verder met u mee. 

Neem vrijblijvend contact op:
t 0342 - 400 622 of mail naar info@postbouter.nl