Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Hoe gebruik ik algemene voorwaarden in mijn dienstverlening?

Zeggen dat u algemene voorwaarden gebruikt en ze daadwerkelijk gebruiken is nogal een verschil. Veel bedrijven zeggen dat zij algemene voorwaarden gebruiken. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer de facturen betaald moeten worden. Of er staat iets in over aansprakelijkheid of een eigendomsvoorbehoud. Deze voorwaarden worden lang niet altijd aangepast terwijl dat wel nodig is. Zo zijn er nog genoeg algemene voorwaarden waarin het nog gaat over guldens in plaats van euro’s. Dat is niet het ergste. Wilt u met succes een beroep doen op uw algemene voorwaarden, dan moeten ze wel van toepassing zijn in de contractuele relatie met de andere partij. Het is dus een goede vraag die u stelt.

Ofertes
In de wet staat als uitgangspunt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Wat zegt dat over algemene voorwaarden? Die moeten van toepassing worden verklaard op de overeenkomsten die u sluit. Dus in uw offertes en brieven staat dan dat op al uw overeenkomst de algemene voorwaarden van – en dan de bedrijfsnaam invullen – van toepassing zijn.
 
Acceptatie voorwaarden
Vervolgens moet de partij waarmee u zaken doet de algemene voorwaarden wel accepteren. Meestal gebeurt dat niet expliciet. U krijgt waarschijnlijk niet vaak een bericht terug in de trant van: wij gaan akkoord met uw algemene voorwaarden. Het gaat vaak stilzwijgend. Men gaat akkoord met de offerte en daarmee met de algemene voorwaarden.
 
Terhandstelling
U moet er alleen wel voor zorgen dat u voor of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand stelt aan de andere partij. Als je de algemene voorwaarden achteraf verstuurt als de overeenkomst al is getekend ben je te laat. De terhandstelling is misschien wel het belangrijkste onderdeel rond algemene voorwaarden. Vooral dat je bewijs hebt van die terhandstelling. Want dat kan achteraf voor problemen zorgen als uw contractspartij stelt dat hij nooit algemene voorwaarden heeft ontvangen. U kunt de algemene voorwaarden dus opsturen of overhandigen.
 
Is voor u nog niet duidelijk of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn?
Wilt u zelf algemene voorwaarden gaan gebruiken? Stuur even een e-mailtje of bel ons.
Wij helpen u graag.

Neem vrijblijvend contact op:
0342 - 400 622 of mail naar info@postbouter.nl