Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Aanzegverplichting - schriftelijk (deel 1)

Over vier dagen is het 1 juli. Je hoort al wat signalen dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) dan één jaar bestaat. Dat klopt als het gaat om de veranderingen in het procesrecht, de transitievergoeding, etc. Maar het eerste gedeelte van de WWZ trad al per 1 januari 2015 in werking. Nieuw was de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren of een tijdelijk contract werd voortgezet of niet. Aanzeggen moet schriftelijk, maar hoe streng is die eis nu? Dit is het eerste deel van een tweeluik over de aanzegverplichting.

Schriftelijk - bescherming werknemer
Als we kijken naar de wet lijkt het duidelijk. Artikel 7:668 lid 1 BW bepaalt gewoon dat de werkgever de werknemer schriftelijk moet informeren. De gedachte achter die schriftelijkheid is de bescherming van de werknemer. Een werkgever kan mondeling prachtige toezeggingen doen, maar niets op papier zetten. 

Uitspraak kantonrechter
De praktijk laat zien dat werkgevers lang niet altijd meer brieven schrijven naar hun personeel. Veel gaat per e-mail of via sociale media als WhatsApp. Het was vorig jaar dan ook wachten op de eerste uitspraken van kantonrechters over de vraag wat nu precies schriftelijk aanzeggen betekent. En dat duurde niet lang. Een kantonrechter in Amsterdam moest zich buigen over een digitale aanzegging.

Werkneemster beantwoordt appje
Een werkneemster vond dat haar werkgever niet schriftelijk had aangezegd dat haar contract niet werd verlengd. Wat was er aan de hand? De werkgever had via WhatsApp aan de werkneemster gemeld dat haar contract niet zou worden verlengd. Werkneemster had op haar beurt weer gereageerd op dat bericht van haar baas. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever daarmee voldaan aan de aanzegverplichting. Juist vanwege het feit dat de werkneemster had gereageerd op het appje. 

Brief ontvangen en gelezen
Deze kantonrechter legde de eis van schriftelijkheid zo uit dat je ook via de digitale weg kunt aanzeggen. Moet je als werkgever dan maar helemaal overstappen van brieven naar appjes? Nee. De brief blijft belangrijk. Een appje of mailtje kan wel als extra. In alle gevallen geldt dat het belangrijk is dat duidelijk is dat de werknemer de aanzegging ook heeft ontvangen en gelezen.  

Deze uitspraak van 10 juni 2015 geeft al wat meer zicht op het schriftelijk aanzeggen. Het kan waarschijnlijk ook digitaal. In het volgende deel komt een recente uitspraak van de kantonrechter uit Alkmaar aan de orde.

Deel deze blog