Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Al iets meer duidelijkheid over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Vorige week werd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) bekendgemaakt. De gangbare regeling werktijdverkorting werd per direct vervangen door de NOW-regeling. Hoe de regeling er precies uitziet, is nog niet bekend. Stapje voor stapje wordt er meer informatie naar buiten gebracht. Gisteren (24 maart 2020) beantwoordde minister Koolmees Kamervragen die over de NOW-regeling gingen. De belangrijkste punten geven we hieronder weer. Voor het leesgemak hebben we het per categorie weergegeven.

Minister Koolmees heeft veel vragen nog niet inhoudelijk beantwoord. Dat komt zodra de regeling bekend zal worden. Het vraagt nog even geduld.

UITZENDBRANCHE

Vraag 27
Is voorzien in een vorm van ondersteuning, in lijn met het NOW, voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is komen te vervallen na het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)?

Antwoord 27
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Vraag 41
Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de NOW?

Antwoord 41
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden (zie ook het antwoord op vraag 27).

Vraag 59
Tellen uitzendkrachten in het NOW mee in de loonsom?

Antwoord 59
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten zitten in de loonsom van de uitzendwerkgever. Deze uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

PAYROLL

Vraag 38
Welke regelingen en mogelijkheden zijn er voor ondernemers die werken met personeel via een payroll-constructie?

Antwoord 38
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.

NULURENCONTRACT

Vraag 42
Op welke manier kunnen werknemers met een nulurencontract die minder dan een half jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever gebruik maken van de NOW?

Antwoord 42
De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

LOONSOM

Vraag 59
Tellen uitzendkrachten in het NOW mee in de loonsom?

Antwoord 59
De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten zitten in de loonsom van de uitzendwerkgever. Deze uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

De brief van minister Koolmees van 24 maart 2020 kunt u hier volledig lezen

Een overzicht van veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunt u lezen op deze pagina van de Rijksoverheid.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog