Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Asielzoeker: welkom | zwangere vrouw: niet-welkom

Nog niet zo lang geleden ging het vaak over asielzoekers. Overal werden asielzoekerscentra gebouwd. Vluchtelingen werden opgevangen. Nu is het weer wat rustiger in de media hierover en zijn we vooral druk met het klimaat. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) speelde hierbij een grote rol. Deze club is dus verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en valt onder de overheid. Zij heten asielzoekers welkom en zorgen voor onderdak. Ze moeten verantwoording afleggen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een serieuze en verantwoordelijke club dus. Er zijn genoeg mensen die voor zo’n organisatie willen werken.

Positief getuigschrift Agnes
Agnes is één van hen. Van december 2014 tot en met maart 2015 werkte zij via het uitzendbureau bij het COA op één van de locaties. Zij ondersteunde de locatiemanager. Nadat Agnes vertrok, kreeg zij een positief getuigschrift. Het COA was tevreden over de inzet van Agnes. Altijd goed als je als werkgever je personeel positief stimuleert. Als het maar oprecht gemeend is. Voor Agnes was het in ieder geval wel een stimulans om door te gaan. Zij stuurde eind mei 2015 een open sollicitatie naar het COA voor de functie van casemanager. En hoe mooi kan het zijn, Agnes werd uitgenodigd voor een gesprek op 12 november 2015.

Geen asielzoeker op komst
Dat gesprek liep goed en er volgde op 8 december nog een tweede gesprek. Ook dat ging goed. Agnes had er een goed gevoel over en vond het een vertrouwde setting. Dit moest wel goed gaan komen. Aan het eind van het tweede sollicitatiegesprek vertelde Agnes daarom blij dat ze zwanger was. Er was geen asielzoeker op komst, maar een kleine baby. De dag daarna informeerde de gesprekspartner van Agnes bij een collega wat haar ervaring was met Agnes. Want Agnes had eerder bij het COA gewerkt. De collega gaf aan dat Agnes onvoldoende functioneerde en dat ze daarom met Agnes was gestopt begin 2015. Leuke collega was dat. En dan zal dat positief getuigschrift ook wel oprecht gemeend zijn…

Niet zo handig
Op 14 december belde de gesprekspartner van Agnes met Agnes. Agnes kreeg te horen dat ze niet werd aangenomen voor de functie van casemanager. Tijdens het telefoongesprek zei de vrouw van het COA onder andere: “En eh toen vertelde jij mij inderdaad over je zwanger zijn en ik dacht van oh wat moet ik daar nou mee en heb ik even in overleg gesproken, over euh wat dat betekent want euh voor zwangerschap ben je vier maanden uit de running. (…) Dat betekent dat ik je als ik je inwerk, laat inwerken, want ik dacht laat haar inwerken maar vier maanden is lang en dan vergeet je alles weer. En eh dus ik vond het niet handig. (…) Ik had zoiets van nou ja dat is gewoon effe niet handig om te doen. (…) Dus ehh los van jouw zwangerschap euh want dat vind ik gewoon nog eventjes het probleem maar het is gewoon eh ja dat is gewoon zonde. Dat moet ik niet doen.”. Agnes had het gesprek opgenomen. 

Dat maakt de zaak wel anders
Agnes stapte eerst naar het College voor de Rechten van de Mens. Daar kreeg zij gelijk. Toen was de rechter aan zet. Agnes vond dat het COA onrechtmatig heeft gehandeld tegen haar. Zij was gediscrimineerd vanwege haar vrouwelijk geslacht. Daarom moet het COA haar schade betalen. Agnes vorderde kort gezegd twee jaarsalarissen. Tijdens de zaak bleek dat Agnes tijdens het gesprek van 8 december wel was gefeliciteerd met de zwangerschap. Maar direct daarna had het COA gezegd: “Dit maakt de zaak wel anders”. Voor de rechter was het duidelijk. Die oordeelde 24 januari 2019. Het COA zat fout en moet de schade van Agnes vergoeden. Volgens de kantonrechter was het aannemelijk dat Agnes een contract voor één jaar zou hebben gekregen. Alleen al de opleiding tot casemanager zou een half jaar duren. Het COA moest € 37.077,21 bruto betalen aan Agnes voor gemist salaris plus de proceskosten.

Zorgvuldig
De asielzoeker was welkom. De zwangere vrouw niet. Het COA kwam er niet mee weg. Discriminatie van vrouwen op de werkvloer komt nog steeds vaak voor. Een contract wordt niet verlengd wegens zwangerschap of iemand wordt afgewezen bij een vacature wegens zwangerschap. Dat is verboden. Het kan je als werkgever veel geld kosten. Plus negatieve publiciteit. Ga hier altijd zorgvuldig te werk. Formuleer helder en communiceer transparant.

De uitspraak van de kantonrechter Den Haag van 24 januari 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:584) met de ins en outs kunt u hier lezen.

Deel deze blog