Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Dat (hard)loopt goed af

Hardlopen is helemaal in tegenwoordig. Je ziet steeds meer mensen hardloopschoenen onderbinden. Hier in Barneveld hebben we ieder jaar de Kippenren Barneveld. En op 18 november is er weer de P-services Run by Night. Met deze evenementen wordt er geld ingezameld voor goede doelen. Vaak ga je niet hardlopen onder werktijd. Werkgevers willen graag wel dat je hard loopt, maar dan op een andere manier. Toch is met hardlopen een link te leggen naar het werk en arbeidsrecht. Dat is het mooie daarvan. Veel alledaagse dingen komen terug in het arbeidsrecht. Een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland laat dat duidelijk zien. 

Genezing niet belemmeren
Een werknemer was sinds 1 oktober 2007 in dienst getreden bij werkgever Technisch Centrum Jansen als magazijnmedewerker. Helaas raakt de werknemer op 8 maart 2012 arbeidsongeschikt. Vermoedelijk is hij voor langere tijd ziek. Langdurig uit de roulatie. Op het moment dat een werknemer ziek wordt moeten er bij zowel de werkgever als de werknemer bellen gaan rinkelen. Voor allebei de partijen gelden de spelregels voor zieke werknemers. Die spelregels zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Afspraken in cao
Nu waren er in deze zaak ook nog afspraken vastgelegd in de cao Metaal en Techniek technisch installatiebedrijf: “De werknemer dient zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen, dat zijn genezing niet wordt belemmerd (bijvoorbeeld tijdig onder behandeling stellen van een huisarts).”. Deed de werknemer dat niet dan kon zijn salaris worden beperkt tot 70%. De re-integratie van de werknemer van Jansen loopt rustig door. Partijen gingen kijken welke mogelijkheden er waren om de werknemer te laten terugkeren op de werkvloer.
 
Zwaarste sanctie
Maar het is natuurlijk wachten tot het fout gaat. Er komt niet voor niets een juridische procedure. Wat was het geval? Op 3 juli 2013 vond een gesprek plaats tussen de werknemer en werkgever Jansen. Tijdens dat gesprek ging bij de werkgever een knop om. De reden daarvan vertelt Jansen pas een dag later als hij de werknemer opnieuw uitnodigt op kantoor. Werknemer gaat braaf naar kantoor, maar wordt op staande voet ontslagen. De zwaarste sanctie in het arbeidsrecht.

Hardlopen en marathon
Nog diezelfde dag bevestigt de werkgever het ontslag op staande voet in een brief. De reden daarvoor? De werknemer zou zijn re-integratieverplichting en mededelingsplicht hebben geschonden. Terwijl de werkgever er alles aan deed om werknemer weer te re-integreren ging werknemer deelnemen aan hardloopwedstrijden. Zelfs aan een marathon. Ook zou hij nog bij zijn woning hebben geklust door de dakgoten te vervangen. Jansen voelt zich gesteund door de bedrijfsarts die er ook vanuit ging dat de werknemer slechts twee keer in de week een stukje ging hardlopen. Maar dat is wel wat anders dan iedere twee weken een marathon lopen, zo schreef de bedrijfsarts.
 
Vergeet de bedrijfsarts niet
De werknemer startte eerst een procedure voor wedertewerkstelling. Hij wilde weer aan de bak. Daarop diende werkgever Jansen een tegenvordering in en verzocht om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens startte de werknemer nog een tweede procedure op. Hij wilde loon en vakantiegeld betaald krijgen. En in die procedure moest de kantonrechter zich uitlaten over de reden van het ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelde dat werkgever Jansen eerst in overleg had moeten treden met de bedrijfsarts voordat hij de werknemer ontslag. Dit vooral vanwege het ingrijpende karakter van een ontslag op staande voet. Werkgever Jansen had geen enkel medisch oordeel of bewijs dat de hardloopactiviteiten de re-integratie van de werknemer in de weg stonden. De brief van de bedrijfsarts was onvoldoende en was te laat. Toen was het ontslag al gegeven. De vorderingen van de werknemer werden toegewezen. Hij mocht niet op staande voet worden ontslagen.
 
Betekent dit nu dat je als zieke werknemer gewoon overdag kunt gaan hardlopen en deelnemen aan marathons? Nee, dat niet. Als werknemer moet je alles doen wat je herstel bevordert. Dat staat voorop. Tegelijk laat de uitspraak wel weer zien dat je als werkgever niet te snel (door emotie) moet overgaan tot een ontslag op staande voet. Bezint eer ge begint. Zeker wanneer een werknemer ziek is moet je extra zorgvuldig zijn.

Deze blog is als column geplaatst in de Barneveldse Krant, in de rubriek "Recht om de hoek".

Bouter Advocatuur | Oprecht gefocust

Deel deze blog