Background Image

Slagvaardig

en betrokken

De kapper discrimineert een vrouw op grond van geslacht. Wat nu?

De kappers zijn op dit moment (5 mei 2020) nog gesloten. De overheid heeft besloten dat mensen in de contactberoepen (zoals kappers) tot en met 19 mei 2020 niet mogen werken. Gelukkig lijkt het er steeds meer op dat kappers op korte termijn weer open mogen. Dan kunnen kappers weer werken en geld verdienen. Zullen de prijzen van de kappers omhoog gaan? Misschien gaan mannen wel meer betalen voor een knipbeurt. Waarom? Lees meer.

Discriminatie op grond van geslacht
Op 17 maart 2020 zijn er door het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) twee oordelen uitgesproken die gingen over kappers. Twee kapsalons kregen van het College te horen dat zij een vrouw hadden gediscrimineerd. Gediscrimineerd op grond van haar geslacht (als vrouw). Het verboden onderscheid werd gemaakt bij het aanbod en de tarieven van de kappersbehandelingen.

Hogere prijzen voor vrouwen dan voor mannen
Een vrouw diende bij het College een klacht in. De vrouw vroeg het College om een oordeel of de kapper verboden onderscheid op grond van geslacht maakt door bij een kappersbehandeling hogere prijzen te hanteren voor vrouwen dan voor mannen. Volgens de vrouw was dit zo. Zij kan als vrouw geen goedkopere behandeling kiezen, terwijl zij dat wel wil. De kapper verweerde zich hiertegen en vond dat er geen sprake was van gelijke situaties. Behandelingen voor vrouwen zijn nu eenmaal uitgebreider en tijdsintensiever dan voor mannen. En dat komt tot uiting in de prijs.

Het College was aan zet.

Bereik van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)
Het College bepaalt eerst of het handelen wel onder het bereik van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) valt. Dat is het geval. Het is verboden om onderscheid te maken op grond van geslacht bij het aanbieden van goederen of diensten. Het aanbieden van kappersbehandelingen valt onder het bereik van de wet.

Prijslijsten voor mannen en voor vrouwen
De kapsalon in kwestie hanteert verschillende tarieven voor kappersbehandelingen, voor mannen en vrouwen. De prijslijsten zijn openbaar voor de consument. Er is een label “vrouwen” en een label “mannen”. Bij vrouwen is er een onderverdeling gemaakt in kort, halflang en lang haar. Dat is bij mannen niet zo. Voor vrouwen wisselen de prijzen, te beginnen vanaf € 46,--. Voor mannen is er één prijs, namelijk € 35,--. Het verschil in prijs wordt vooral veroorzaakt door de behandeltijd. Het geslacht speelt daarbij maar een kleine rol, volgens de kapper.

Tijdens de zitting bleek wel dat mannen kunnen kiezen voor extra behandelen waardoor de prijs duurder wordt. Maar vrouwen kunnen niet kiezen voor een kortere behandeling waardoor de prijs goedkoper wordt.

Dienstverlening ongelijk – gelijke prijzen
Het College doet dan een belangrijke vaststelling. Het verbod van onderscheid op grond van geslacht verplicht er niet toe om voor vormen van dienstverlening die qua duur en inhoud ongelijk zijn, gelijke prijzen te rekenen. Met andere woorden, op zich is het toegestaan om voor een dienst die langer duurt een hogere prijs te rekenen. Toch gaat het fout voor de kapper. Waarom?

Keuzevrijheid
Het College constateerde dat de keuzemogelijkheid voor een goedkopere behandeling niet op voorhand duidelijk is voor mensen. Er stond niet op de prijslijst voor vrouwen dat je kon vragen om een goedkopere behandeling. De vrijheid om te kiezen voor een bepaalde behandeling is daarmee groter voor mannen dan dat die voor vrouwen is. En daarmee is dus het geslacht van de klant (man of vrouw) bepalend voor de duur en omvang van de behandeling. Daarom is er sprake van direct onderscheid op grond van geslacht bij het aanbod van behandelingen en het prijsbeleid van deze kapper.

Hoe los je dat op als kapper?
De belangrijke vraag die overblijft: hoe los je dit op als je kapper bent? Want je wilt toch meer geld verdienen aan een behandeling die langer duurt. Dat is logisch. Het College gaf in de oordelen daarvoor de volgende aanbeveling:

“Het College beveelt verweerster (dat is dus de kapper) aan om op haar aan klanten gepresenteerde prijslijsten omschrijvingen op te nemen van de inhoud (en eventueel geschatte tijdsduur) van de aangeboden behandelingen en de prijsstelling van die behandelingen alleen daar aan te koppelen. Met een dergelijke prestatie van de diverse behandelingen kan worden vermeden dat de suggestie wordt gewekt dat een bepaalde kappersbehandeling slechts aangeboden wordt voor personen van één bepaald geslacht.”

Indirect onderscheid?
Dat klinkt positief. Je gaat als kapper gewoon lijsten maken met daarop de inhoud van de behandelingen weergegeven. Maar zijn we dan van deze discussie af? Of kan het College in de toekomst nog een klacht tegemoet zien? In de Algemene wet gelijke behandeling staat namelijk ook iets over indirect onderscheid. Dit betekent dat er sprake is van een op het oog neutrale bepaling of neutrale handelwijze, maar dat daardoor toch mensen van een bepaald geslacht in vergelijking met andere personen in het bijzonder worden geraakt. Dat is een wat lange zin. Iets simpeler gezegd: Stel dat je dus kiest voor een prijs per behandeling. Dan is de kans aanwezig dat vrouwen alsnog meer geld aan de kapper betalen, omdat zij in het bijzonder worden geraakt.

Mannen gaan meer betalen?
De kapper doet er dan verstandig aan om vooral te benadrukken dat de dienstverlening qua duur en inhoud gewoon ongelijk zijn. En dat er geen sprake is van discriminatie. Er zullen kappers zijn die voor safe gaan. Die gaan ook de tarieven voor mannen omhoog doen. Dan is het feest compleet.

Oordeel 2020-22 in de zaak van Tony & Guy Holland B.V. kunt u hier lezen.

Oordeel 2020-23 in de zaak van Wave International Hairstyling B.V. (Cosmo Hairstyling) kunt u hier lezen.

Bent u gediscrimineerd? Wordt uw bedrijf beticht van discriminatie?

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Grondrechten | Gelijke behandeling | Discriminatie

Deel deze blog