Background Image

Oprecht

gefocust

De payrollovereenkomst in het onderwijs – geen onwettige “constructie”

Payrollovereenkomst en loonvordering na einde dienstverband. Werknemer neemt het standpunt in dat de inlener een onwettige payrollconstructie heeft toegepast. Daarnaast stelt de werknemer dat hij recht heeft op achterstallig loon, omdat hij in hogere functies zou hebben gefunctioneerd. De kantonrechter wijst alle vorderingen af. De werkgever heeft een legitiem doel voor het toepassen van een payrollconstructie. Daarnaast is geen sprake van omzeiling van wettelijke regels. Ook de loonvordering wordt afgewezen: niet is gebleken dat de werknemer feitelijk andere dan de in zijn contract vermelde werkzaamheden heeft verricht.

Vista College – personeelsstichting – uitlenen
Vista College (stichting BVE Zuid-Limburg) is een onderwijsinstelling die actief is in het middelbaar beroepsonderwijs. Sité is een personeelsstichting. Het bestuur wordt gevormd door Vista College. Sité sluit arbeidsovereenkomsten met werknemers. Die werknemers worden vervolgens aan Vista College uitgeleend.

Onderwijsondersteuner
De werknemer in deze procedure is met ingang van 1 september 2017 als onderwijsondersteuner in dienst getreden bij Sité. De werknemer is geplaatst bij het Vista College. De werknemer had verschillende functies en ook de arbeidsomvang wisselde. Op de arbeidsovereenkomst was de cao MBO van toepassing verklaard. In een brief van 4 juni 2019 werd aan de werknemer meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst per 13 juli 2019 zou stoppen. Sité heeft vanaf die datum geen salaris meer aan de werknemer betaald.

Wie is de werkgever?
De werknemer startte een procedure tegen Sité en het Vista College. De vraag was wie nu de werkgever van de werknemer was. Is dat Sité? Of is dat het Vista College? Volgens de werknemer was Vista College zijn werkgever. Vista College zou een onwettige payrollconstructie hebben toegepast om onder haar wettelijke verplichtingen en cao-verplichtingen vandaan te komen. Als Vista College zijn werkgever zou zijn (geweest), dan kon de werknemer aanspraak maken op meer inkomsten.

Beoordeling kantonrechter
De kantonrechter oordeelde dat Sité de werkgever was en niet Vista College. Welke punten wegen mee? Onder meer de volgende:

  1. De arbeidsovereenkomst is met Sité aangegaan;
  2. De loonspecificaties en -betalingen zijn van Sité;
  3. Er is niet komen vast te staan dat Vista College een onwettige payrollconstructie heeft toepast of dat zij aan haar verplichtingen heeft willen ontsnappen;
  4. Vista College mag op grond van de cao MBO een flexibele schil hebben en Vista College geeft dit vorm via Sité als personeelsstichting;
  5. Het hanteren van een flexibele schil is noodzakelijk vanwege de onzekerheid in de onderwijssector;
  6. Er is niet komen vast te staan dat Sité puur als verlengstuk van Vista College fungeerde.

Alle vorderingen van de werknemer werden afgewezen. De werknemer kon de proceskosten van Sité en Vista College betalen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de payrollovereenkomst
Sinds 1 januari 2020 kennen we de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vanaf dat moment kennen we in de wet een specifiek artikel over de payrollovereenkomst. Artikel 6:792 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft de volgende definitie van de payrollovereenkomst:

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.”

Intra-concern detachering
Dan is er nog artikel 8a lid 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Uit die bepaling kan worden opgemaakt dat een werknemer die vanuit een personeels-bv binnen hetzelfde concern ter beschikking wordt gesteld een payrollwerknemer is.

Payroll is wettelijk erkend – geen constructie
Had het uitgemaakt als deze procedure was gevoerd op basis van het nieuwe wetsartikel over de payrollovereenkomst? De overeenkomst die deze werknemer met Sité sloot, zou wat ons betreft gewoon een payrollovereenkomst zijn geweest. Het is alleen wel te hopen dat het dan in de procedure minder zou gaan over begrippen als een ‘legitiem doel’ en ‘payrollconstructie’. De payrollovereenkomst is een specifieke arbeidsovereenkomst die in de wet is vastgelegd. Wettelijk erkend dus. Als je daar serieus mee omgaat, is er niets aan de hand. Dan spreek je niet over een ‘payrollconstructie’ maar over een payrollovereenkomst. Daar hoef je je niet voor te schamen.

Het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Limburg van 28 april 2021 met publicatiedatum 7 mei 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:3809) kunt u hier lezen.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaten
Arbeidsrecht – payrollovereenkomst

Deel deze blog