Background Image

Oprecht

gefocust

Derde voortgangsrapportage Wet DBA

Het is wat rustiger geworden rond de wet DBA en de modelovereenkomsten. Staatssecretaris Wiebes verstuurde op 18 november 2016 de tweede voortgangsrapportage over de Wet DBA naar de Tweede Kamer. De belangrijkste boodschap toen was deze: handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Opdrachtgevers, opdrachtnemers (ZZP'ers) hebben wat meer tijd om met elkaar tot zaken te komen, zonder dat je een boete of naheffing kunt krijgen. Dit zorgde voor meer rust over het thema DBA. En ondertussen zijn er Tweede Kamerverkiezingen geweest en is het wachten op een nieuw kabinet. 

Gisteren, 20 april 2017, verstuurde Wiebes de derde voortgangsrapportage over de Wet DBA naar de Tweede Kamer. Wat staat daar in?

Herijking 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging'
De handhaving door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Uitgezonderd zijn de 'kwaadwillenden'. Dus de partijen waarbij het volstrekt helder is dat zij bewust misbruik maken. In die periode van opschorting gaat de Belastingdienst aan de slag. Men wil twee belangrijke begrippen gaan herijken. Begrippen die een grote rol spelen in discussies over werknemers, dienstbetrekkingen en opdrachtgevers. Het gaat om de begrippen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging'. 

Stand van zaken
Wiebes geeft in zijn derde voortgangsrapportage aan dat er wordt gewerkt aan deze herijking. De ambtelijke werkgroep werkt op dit moment aan de verkenning. Wiebes schat in dat de resultaten op korte termijn aan de informateur kunnen worden aangeboden. En het zal dan ook naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Keuzes nieuw kabinet
Verder schrijft Wiebes nog iets over de handhaving bij kwaadwillenden en de omzetontwikkeling van zzp'ers. Het meest belangrijk is de slotopmerking in de derde voortgangsrapportage:

'Uiteraard is het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.'

Kortom. Eigenlijk is er geen nieuws te melden. Maar om de brief wat aanzien te geven is het toch de 'Derde rapportage' genoemd. Als u deze rapportage wilt lezen, kunt u dat hier doen.

Deel deze blog