Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Discriminatie door de vereniging van eigenaren?

Er gaat bijna geen dag voorbij of je hoort iets over discriminatie. Vorige maand kwam het College voor de Rechten van de Mens met wat cijfers hierover. Dit College beoordeelt klachten van mensen die vinden dat ze gediscrimineerd zijn. Uit die cijfers bleek dat er in 2017 ruim 4.000 meldingen waren binnen gekomen. Dus ruim 4.000 mensen die bij het College hebben gezegd: hier ben ik, ik word gediscrimineerd en doe er wat aan. Dit was een stijging van ruim dertig procent. Ongeveer één op de vijf gevallen ging over discriminatie vanwege een handicap of een chronische ziekte.

Scootmobiel
We bekijken een recente klacht die bij het College was ingediend. Dat maakt die cijfers over het aantal klachten wat concreet. Het gaat om een elektrische scootmobiel. Die moet je opladen. In Eindhoven staat een appartementencomplex met een Vereniging van Eigenaren (VvE). In één van de appartementen woont een echtpaar waarvan de vrouw bijna niet kan lopen. Buiten haar huis gebruikt zij haar scootmobiel. De vrouw parkeert haar scootmobiel altijd in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementencomplex waar meer scootmobielen staan. Die kunnen daar aan de oplader zodat ze de volgende dag weer gebruikt kunnen worden.
 
Fietser betaalt niet
Nu heeft zo’n VvE een bestuur. Er kwamen steeds meer scootmobielen. Het bestuur stelde voor dat de mensen met een scootmobiel € 75,- per jaar moeten gaan betalen. De VvE stemde in met het voorstel. Mevrouw betaalde de vergoeding netjes sinds 2016. Tot zij ineens dacht dat dit discriminatie was vanwege haar handicap. Mevrouw moest van het College wel uitleggen waarom dit discriminatie was. De vrouw gaf aan dat mensen die hun fiets stallen niet hoeven te betalen terwijl de mensen met een scootmobiel dat wel moeten doen. Bovendien was € 75,- per jaar veel te duur in verhouding tot de kosten van het opladen van de scootmobiel.
 
Stallen
De VvE gaf aan dat de vrouw het geld niet moest betalen voor het stallen van de scootmobiel. De vergoeding was puur bedoeld voor het opladen ervan. Er is geen onderscheid gemaakt. Want zowel de fietsers als de scootmobielers betalen niet voor het stallen. Het College was het hier mee eens. De VvE maakt geen onderscheid op grond van handicap. De € 75,- vergoeding per jaar moet dus betaald worden.

Nu zullen vast niet alle VvE’s geld gaan vragen voor het opladen van scootmobielen. De uitspraak van het College geeft wel een inkijkje in één van de vele zaken die jaarlijks bij het College spelen. Alledaagse dingen. Een simpel besluit dat iemand ervaart als discriminatie. Toch blijft het belangrijk om onderscheid te maken wat nu wel discriminatie is en wat niet.

De beslissing van het College van 10 april 2018 kunt u hier verder lezen.

Deel deze blog