Background Image

Oprecht

gefocust

Eerste voortgangsrapportage DBA - Wiebes in actie

Staatssecretaris Wiebes kondigde voor de zomervakantie aan om met een voortgangsrapportage te komen over de Wet DBA. Nu is voor veel mensen al wel aardig bekend hoe het loopt met de DBA. Veel nieuwsberichten gaan er over, veel Kamervragen worden gesteld en de Staatssecretaris blijft onverminderd positief over de nieuwe wet.

Vandaag, 19 september, kwam de eerste voortgangsrapportage openbaar. Staan er nog interessante dingen in? We focussen voor nu even op de handhaving. Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. 

Geen boete voor goedwillende ondernemer
Waar veel ondernemers (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers) bang voor zijn is de handhaving. Heb je straks snel een boete te pakken? Houdt de modelovereenkomst wel rekening met hoe het feitelijk op de werkvloer gaat? De voortgangsrapportage geeft een duidelijke reactie op dit punt. Een reactie om te onthouden:

"Goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenkomst werken hebben uiteraard niets te vrezen. Het sanctiebeleid van de Belastingdienst is er nooit op gericht geweest alles digitaal af te straffen wat even buiten de lijntjes steekt - dat is behalve ondoenlijk ook maatschappelijk niet wenselijk. Wel zal de Belastingdienst in zo'n geval nadere uitleg geven, eventueel waarschuwen voor de consequenties en zonodig tot nadere afspraken komen."

En even verderop schrijft Wiebes:

"er circuleren verontrustende en hardnekkige verhalen over een 'boetegolf' die na 1 mei over goedwillende Nederlandse ondernemers zou komen, met grote boetes bij opdrachtgevers die bij wijze van spreken alleen die hamer aan hun opdrachtnemers hebben uitgeleend. Ik kan het niet helderder zeggen dan zo: dit gaat niet gebeuren."

Dit soort uitspraken moet u onthouden en opschrijven. Je weet nooit wanneer ze van pas komen...

Voortgangsrapportage DBA
Wilt u de gehele rapportage lezen? U vindt de Kamerbrief met voortgangsrapportage hier.

Deel deze blog