Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Grensarbeider - halve Duitser?

Vandaag was in het nieuws dat Nederlanders minder vaak kiezen voor een baan in Duitsland dan andersom. Dus Duitsers die in Nederland komen werken. Er is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek genoeg werk in Duitsland. Maar voor veel werkzoekenden in Nederland zou de grens een belemmering zijn. Mensen vinden het teveel rompslomp als ze grensarbeider worden. Zijn grensarbeiders bang om halve Duitsers te worden? Of is er terecht wat terughoudendheid? 

Grensarbeider
De eerste vraag is nog even wanneer je een grensarbeider of grenspendelaar bent. Je bent dat niet omdat je ergens werkt in de grensstreek van ons land. Het gaat er om dat je over de grens moet werken in een ander land, maar in ieder geval één keer per week ook terugkomt naar Nederland als je woonland.  Veel van de grensarbeiders gaan elke dag op en neer. Als je een baan in Duitsland kunt krijgen, moet je goed nadenken wat voor gevolgen dat heeft. Want hoe zit het met ontslagbescherming? Ziekte op het werk? En niet te vergeten een eventuele WW-uitkering en AOW?
 
Ontslag
Bij een dreigend ontslag is de vraag of je de Nederlandse spelregels moet volgens of die van het land waar de grensarbeider werkt. Een belangrijk eerste aanknopingspunt daarvoor is de arbeidsovereenkomst. Je kunt met een Duitse werkgever contractueel afspreken dat het Nederlands recht van toepassing is op de onderlinge verhouding. Als er niets over is opgenomen geldt als uitgangspunt dat je moet kijken naar het recht van het land waarin u werkt. Dat kan dan zomaar om Duits recht gaan. En daar gelden andere regels rond ontslag en ontslagvergoedingen. Wees je daar dus van bewust voordat je een arbeidscontract tekent.
 
Werkloos en uitkering
In de meeste gevallen is de grensarbeider verzekerd voor de sociale zekerheid (denk aan o.a. werkloosheid) in het land waar hij of zij werkt. Stel dat je een aantal jaar in Duitsland hebt gewerkt en je wordt dan ontslagen. Heb je dan recht op een Nederlandse WW-uitkering? Dat hangt er vanaf of je volledig werkloos bent of niet. Als je helemaal geen werk meer hebt, dan heb je ook geen werk meer in Duitsland. Dan is het mogelijk om bij het UWV een WW-uitkering aan te vragen. Het UWV gaat dan kijken of je recht hebt op een uitkering en voor hoe lang. En als er dan in Duitsland ook premies zijn afgedragen door de werkgever, telt de tijd dat er in Duitsland is gewerkt mee bij de berekening van de duur van de uitkering. Wel moet je dan aan wat formaliteiten voldoen en heb je een specifiek formulier nodig van de Agentur für Arbeit.
 
Ziek en uitkering
Je kunt ook plotseling ziek worden en niet meer kunnen werken. In Nederland is de werkgever dan in principe 104 weken verplicht om je salaris (of bijv. 70% daarvan) door te betalen. En samen met je werkgever ga je aan de slag met re-integratie. Mocht er binnen die 104 weken geen herstel optreden dan kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd. Maar hoe zit dat in Duitsland? Daar kent de wet geen verplichting voor werkgevers om 104 weken je loon door te betalen. Die plicht is er maar voor de eerste 6 weken. Daarna krijg je ziekengeld van de Krankenkasse, als je bent ingeschreven via een verzekering via de werkgever. Wel moet je aan allerlei verplichtingen voldoen. Naast het ziekmelden bij de werkgever moet je je ook bij het UWV ziek melden. Een arts van het UWV roept je dan op voor een medisch onderzoek. En vaak wil de werkgever een verklaring van de huisarts zien.
 
Sociale voorzieningen
Verder valt er nog te denken aan regels bij arbeidsongeschiktheid. En wat te denken van een recht op AOW? Als grensarbeider bouw je in de regel geen AOW-rechten op. Dat heeft gevolgen voor u bij een pensioen. Je moet dus gaan nadenken over vrijwillig bijverzekeren. Verder kunt u nog denken aan regelingen rond bijvoorbeeld kinderbijslag. Ook zijn er verschillen in de belastingstelsels. En zo zijn er nog wel meer punten te noemen.
 
Als grensarbeider in Duitsland ben je een halve Duitser vanwege de premies, Duitse regels en fiscale zaken. Moet dat je weerhouden om grensarbeider te worden? Zeker niet. Maar denk wel goed na voordat je er aan begint. Laat je voorlichten. 

Foto: ANP

Deel deze blog