Background Image

Oprecht

gefocust

Herstel van gebreken door de aannemer – de lekkende badkamers

Wie is verantwoordelijk voor de gebreken aan een opgeleverd bouwwerk? Kan de opdrachtgever zomaar een derde inschakelen om gebreken te laten herstellen? Zo’n keuze is snel gemaakt. Maar pas op dat die keuze niet te snel wordt gemaakt. De aannemer mag je niet zomaar passeren. De rechtbank in Zwolle was daar onlangs weer duidelijk over. Duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen. Daar gaat het om.

Offerte voor renovatie en vernieuwing van hotelkamers
In deze zaak speelde het bedrijf HotelBedding een rol. Dit bedrijf is een groothandel in huismeubilair (bedden e.d.) voor hotels. HotelBedding had een offerte uitgebracht bij Hotel Avenue in Amsterdam. De offerte zag op de renovatie en vernieuwing van hotelkamers. Een serieus project. De offerte lag boven een miljoen. Juist omdat het zo’n groot project was is er een knip gemaakt. HotelBedding en Hotel Avenue sloten een deal om tien hotelkamers te verbouwen en renoveren.

Tegelwerk door onderaannemer
HotelBedding fungeerde als aannemer en Hotel Avenue was opdrachtgever. Voor het tegelwerk schakelde HotelBedding het bedrijf Square in. Square was de onderaannemer en ging aan de slag. Het werk voerde Square uit in de periode van 14 tot en met 24 maart 2016. De oplevering was op 25 maart 2016. Die datum moet u even onthouden.

Lekkage
Op 2 mei 2016 kreeg HotelBedding bericht van Hotel Avenue dat er in 2 kamers lekkage was opgetreden onder de afvoer van de douche. In de maanden daarna is Square langs geweest om die lekkages te bekijken. Square liet aan HotelBedding weten dat de lekkages veroorzaakt worden door werking. Door een instabiele ondergrond. Square kon er in ieder geval niets aan doen.

Bouwkundig adviesbureau
Kennelijk was HotelBedding het daar niet mee eens. Er werd een bouwkundig adviesbureau ingeschakeld. Dit bedrijf kwam tot de conclusie dat er wel fouten zouden zijn gemaakt door Square. Zo zou Square een andere primer hebben gebruikt dan was voorgeschreven. Ook was de ondergrond niet geschuurd terwijl dat moest.

Aanbod tot herstel
Op 29 november 2016 stelde HotelBedding Square aansprakelijk en verzocht Square om binnen tien dagen tot herstel over te gaan. Maar dat ging Square niet doen. Op 2 december 2016 liet Square weten dat zij niet aansprakelijk was. Sterker nog, Square wilde dat HotelBedding de openstaande factuur ging betalen. Een paar weken later, 22 december 2016, volgde er nog een e-mail vanuit Square richting HotelBedding waarin werd gezegd dat Square zelf een deskundige had ingeschakeld. Als daaruit bleek dat Square iets fout zou hebben gedaan, dan bood Square aan om herstel uit te voeren. HotelBedding stemde daar mee in.

Kroon op het werk
Maar wat bleek? Eind januari 2017 gaf HotelBedding een opdracht aan het bedrijf Kroon Projecten om herstelwerkzaamheden te verrichten. Voor HotelBedding een kroon op het werk. Maar was dat nu wel verstandig? Square sommeerde HotelBedding om de kosten van de door haar (Square) ingeschakelde deskundige te betalen. En HotelBedding sommeerde Square om de herstelkosten van de zes badkamers te betalen. Herstelkosten waren ruim € 36.000,-. De twee bedrijven werden het natuurlijk niet met elkaar eens. En dus moest de rechtbank de knoop doorhakken.

Artikel 7:759 BW – herstel
Square verdedigde zich met de stelling dat HotelBedding haar geen serieuze gelegenheid tot herstel heeft geboden. Prima dat HotelBedding het bedrijf Kroon Projecten had ingeschakeld. Maar dat is dan wel op eigen kosten. De rechtbank stelt eerst vast dat partijen een overeenkomst van aanneming van werk hebben gesloten. Daarna gaat de rechtbank in op artikel 7:759 lid 1 BW waarin staat:

Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan de aannemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.”

Aanspraak van aannemer t.o.v. opdrachtgever
De rechtbank oordeelt dat dit artikel de aannemer een aanspraak geeft tegenover de opdrachtgever. De aannemer moet in de gelegenheid worden gesteld om – binnen een redelijke termijn – gebreken te herstellen. En waarom is dat zo? Onder meer vanwege dit: “het zelf herstellen van die gebreken zal voor de aannemer doorgaans minder kosten met zich brengen dan het vergoeden van door een derde verrichte herstelwerkzaamheden.”.

Duidelijk in niet mis te verstane bewoordingen
De opdrachtgever moet de aannemer op duidelijke en in niet mis te verstane bewoordingen in de gelegenheid stellen om gebreken te herstellen. En het uitgangspunt is dat de aannemer zelf mag weten op welke manier hij dat herstel wil uitvoeren. HotelBedding voerde aan dat zij er vanuit ging dat Square niet meer zou gaan herstellen. Maar de rechtbank volgt HotelBedding niet. HotelBedding had Square veel duidelijker de gelegenheid moeten bieden om herstel uit te voeren. In duidelijke en niet mis te verstane bewoordingen. Dat was hier niet gebeurd.

Opgelet dus
De uitspraak is niet baanbrekend nieuw. Maar wel weer een heldere reminder. Zowel voor de opdrachtgever als de aannemer:

  • Opdrachtgever: als er na oplevering gebreken zijn, moet de aannemer heel duidelijk in de gelegenheid worden gesteld om herstel uit te voeren.
  • Aannemer: als de opdrachtgever na oplevering melding maakt van gebreken, moet je die serieus nemen en niet zomaar uitlatingen doen dat je niet gaat herstellen.

 De uitspraak van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle van 20 maart 2019 kunt u hier volledig lezen.

Deel deze blog