Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Huurachterstand betalen en het gehuurde ontruimen – corona biedt geen uitweg

Als de huur niet tijdig is betaald aan de verhuurder, heb je als huurder een probleem. Je loopt het risico dat er boetes verschuldigd zijn. En als de achterstand minimaal drie maanden bedraagt, kan een verhuurder proberen te komen tot een ontruiming. In deze tijd zijn er huurders die “het coronavirus” er als excuus bijhalen. Men kan niet betalen “door corona”. Uiteraard hebben we het hier niet over de huurders die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, bijvoorbeeld doordat hun bedrijf gesloten moet blijven. Twee weken terug werd er een uitspraak gedaan waarin een huurder corona ook als excuus opvoerde. Zonder succes.

Huur van winkelruimte
Een bedrijf huurt van Hoorne Vastgoed (verhuurder dus) een winkel. De huurovereenkomst ging in per 1 april 2016. Naast de huurovereenkomst zijn ook de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Winkelruimte van toepassing. Daar staat onder meer een boeteclausule in als de huurder de huur niet tijdig betaalt.

Stelselmatig niet tijdig betalen
De verhuurder vorderde bij de rechter dat de huurder de achterstallige huur + de verschuldigde boetes moest betalen. Ook eiste de verhuurder dat de huurder het gehuurde (de winkelruimte) moest ontruimen. Volgens de verhuurder betaalt de huurder stelselmatig niet op tijd en is er een huurachterstand ontstaan. Deze huurachterstand loopt al sinds juli 2019. Die huurachterstand rechtvaardigt de ontbinding en beëindiging van de huurovereenkomst.

Corona als excuus
De huurder erkent de vordering van de verhuurder. De grote huurachterstand is dus terecht. De huurder voert alleen aan dat hij niet voldoende inkomsten heeft om die huurachterstand in te lopen. Dat komt volgens de huurder ook door de coronacrisis. Corona als excuus dus.

Oordeel rechter
Voor de rechter was het dus eenvoudig om te oordelen. Nu de huurder de vorderingen van de verhuurder niet had betwist, werden die vorderingen toegewezen. De huurder moet de huurachterstand betalen. De huurder moet de boete betalen. De huurder moet de winkelruimte ontruimen en weer aan de verhuurder opleveren.

Geen woord aan corona gewijd
De rechter gaat in de uitspraak met geen woord in op het coronavirus. Maar tussen de regels door is duidelijk hoe de kantonrechter over dat verweer van de huurder denkt. De kantonrechter oordeelt: “De huurachterstand rechtvaardigt de gevorderde ontruiming aangezien deze achterstand al vanaf juli 2019 is opgebouwd. De kantonrechter zal ook deze vordering toewijzen.”.

Schulden of claims van vóór corona --> wees realistisch
Met andere woorden, het gaat hier om schulden die al vóór het uitbreken van het coronavirus waren ontstaan. Deze huurder had al ruim zeven maanden een huurachterstand. Dat heeft niets met het coronavirus te maken. Een terechte en duidelijke uitspraak. Juist ook in een crisistijd als deze moet je wel realistisch blijven. Zoek geen excuses als die er niet zijn. Het komt je geloofwaardigheid niet ten goede.

Het vonnis van de kantonrechter in Alkmaar in het kort geding van Hoorne Vastgoed (datum 4 mei 2020) kunt u hier lezen.

 

Post & Bouter Advocaten
Huurrecht
Vastgoed 

Deel deze blog