Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Instemmingsrecht ondernemingsraad (OR) bij pensioenregeling vanaf 1 oktober 2016

Pensioen is een hot item. Veel mensen zijn er mee bezig, op korte en op lange termijn. Kan de werkgever zomaar een pensioenregeling bijstellen? En hoe gaat het later als ik met pensioen ga? Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kwam eind 2015 met een wetsvoorstel om werknemers meer zeggenschap te geven als het om pensioenen gaat. Die wet is per 1 oktober 2016 in werking getreden. Werknemers krijgen via hun ondernemingsraad (OR) meer invloed op de pensioenregeling. Wat moeten we hiermee? 

Invloed werknemer pensioen
Er bestond al een instemmingsrecht van de OR bij het intrekken of vaststellen van een pensioenregeling. Maar dat is onvoldoende. In de woorden van staatssecretaris Klijnsma: ‘Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom logisch dat de OR van een ondernemingspensioenfonds ook instemmingsrecht heeft over de wijzigingen daarin.’. Het is dus logisch dat werknemers invloed moeten kunnen hebben op de pensioenregeling. Die raakt hen.
 
Instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking
Door de nieuwe wet heeft de OR per 1 oktober 2016 een instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit van een werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot de pensioenovereenkomst. Vooral het instemmingsrecht bij een wijziging van de pensioenregeling is iets om te onthouden. Als werkgever moet je de OR om instemming vragen. Er zijn ook wel wat uitzonderingen op dit instemmingsrecht, zoals:

  • De OR heeft geen instemmingsrecht als het onderwerp al inhoudelijk is geregeld in een cao;
  • De OR heeft geen instemmingsrecht als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. 


Directe invloed op arbeidsvoorwaarde pensioen
De vraag is natuurlijk hoe ver dat instemmingsrecht gaat. Met de nieuwe wet is de ondernemer/werkgever verplicht om de OR zo snel mogelijk te informeren over elk voorgenomen besluit rond pensioen. De OR heeft in principe geen instemmingsrecht als het gaat om de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst. Dat is de overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Als er in die uitvoeringsovereenkomst een onderwerp staat dat direct van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen (dus direct van invloed voor de werknemer), dan heeft de OR wel een instemmingsrecht.
 
Kennis 
Deze wetgeving is sinds 1 oktober 2016 van kracht. Voor werkgevers is de boodschap simpel. Bij voorgenomen wijzigingen op het vlak van de pensioenovereenkomst, vergeet de OR en het instemmingsrecht niet. Voor ondernemingsraden betekent het meer betrokkenheid bij de inhoud van het pensioen. Dat vraagt om kennis van pensioenen. Al was het bijvoorbeeld maar om als OR te kunnen beoordelen of een wijziging in de uitvoeringsovereenkomst direct van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen van het personeel. 

Het wetsvoorstel van Klijnsma met de Memorie van Toelichting treft u hier aan. 

Bouter Advocatuur | Oprecht gefocust

Deel deze blog