Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Is die tegemoetkoming in loonkosten wel zo goed? Liever ontslag? Inzoomen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Veel bedrijven hebben het al over de NOW-regeling. Het geduld raakt op. Wanneer is die regeling nu echt bekend? Nog heel even wachten. Een opmerking vooraf. In deze bijdrage kraken we de NOW-regeling van het kabinet niet af. Absoluut niet.

Maar we leggen eerlijk de vraag voor of de NOW-regeling (de tegemoetkoming in de loonkosten) wel zo goed is? Is ontslag van personeel soms niet meer de aangewezen weg? Het is misschien niet zo vanzelfsprekend om de tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Lees hieronder de verdere toelichting.

Hoogte van de tegemoetkoming – 90% van loonsom – toch?
Het volgende risico ligt op de loer. Bedrijven denken dat de overheid de komende paar maanden mooi 90% van de loonsom gaat betalen. De NOW-regeling dekt 90% van onze loonkosten. Dan hoeven we zelf maar 10% van de loonkosten te betalen. Dat soort signalen horen we. Maar het ligt niet zo simpel als dat.

Koppeling aan verwachte omzetdaling
De hoogte van de tegemoetkoming die je als werkgever krijgt is afhankelijk van het te verwachten omzetverlies. Let daar dus op! In de toelichting zoals het op dit moment (27 maart 2020) bekend is, staat er al een heldere opsomming:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% (de helft van 90%) van de loonsom;
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% (een kwart van 90%) van de loonsom.

Wat betaal je dan zelf?
Als we deze opsomming nu andersom weergeven, namelijk voor het deel van de loonsom die de werkgever zelf nog moet betalen, dan ziet het er als volgt uit:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, betaalt de werkgever 10% van de loonsom;
  • Als 50% van de omzet wegvalt, betaalt de werkgever 55% van de loonsom;
  • Als 25% van de omzet wegvalt, betaalt de werkgever 77,5% van de loonsom.

Extra voorwaarde
Als je als werkgever aanspraak wilt maken op deze tegemoetkoming van de NOW-regeling dan moet je je vooraf committeren aan een harde voorwaarde. In de periode waarover je een tegemoetkoming vraagt, mag je geen werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen.

Is de tegemoetkoming in loonkosten wel zo goed? Of liever ontslag?
Terug naar de vraag boven deze bijdrage. Is de tegemoetkoming in de loonkosten wel zo goed voor u als werkgever? Of ligt het meer voor de hand om te na te denken over een ontslag van werknemers of een reorganisatie?

Dat hangt dus in ieder geval af van:

  • Het percentage omzetverlies wat u verwacht;
  • Wat dit percentage omzetverlies voor uw bedrijf betekent in geld;
  • Wat de loonkosten zijn van de werknemers in de situatie dat ze in dienst blijven met/zonder compensatie;
  • De vraag naar de toekomstperspectieven van uw bedrijf.

Niet zo vanzelfsprekend
Voor veel bedrijven zal de tegemoetkoming in de loonkosten zeker een uitkomst zijn. En, zoals al aan het begin is geschreven, kraken we de NOW-regeling van het kabinet niet af. Er is veel waardering voor alle (financiële) inzet vanuit de overheid! Maar we hopen dat u bij het lezen hiervan inziet dat het aanvragen van de tegemoetkoming voor de loonkosten geen vanzelfsprekendheid is.

Bezint eer ge begint. Denk na over uw bedrijf nu en richting de toekomst. Betrek uw financieel adviseurs hierbij. Wij wensen u wijsheid bij het nemen van de juiste beslissingen.

Op de site van de Rijksoverheid staan best veel vragen en antwoorden over de Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid. U kunt deze vragen en antwoorden hier lezen.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

 

Deel deze blog