Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Kerk en veiligheid

Te vaak worden we opgeschrikt door terroristische aanslagen. Kort voor Kerst riep IS op om aanslagen te plegen op kerken. En dat is niet voor het eerst. Een half jaar geleden drongen twee mannen tijdens de mis een kerk binnen in een voorstad van Rouen (Frankrijk). Mensen werden gegijzeld. De 86-jarige priester werd vermoord. Kort daarop verscheen het bericht dat Nederlandse kerken extra alert zijn. De Rooms-Katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gingen nadenken over extra veiligheidsmaatregelen. Afgelopen maand kwam er meer duidelijkheid.

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is een samenwerkingsverband van 28 christelijke kerkgenootschappen en 2 joodse gemeenschappen. Het CIO behartigt hun belangen bij de (rijks)overheid. Op vrijdag 16 december 2016 vond er een bijeenkomst plaats over Kerk en Veiligheid. Het CIO publiceerde daarna een ‘Factsheet Kerk en Veiligheid’. Voordat we die inhoudelijk bespreken, nog wat anders.
 
Balans gastvrijheid en waakzaamheid
Want kerken verwachten hun veiligheid en bescherming in de eerste plaats van Boven. Maar dat betekent niet dat je in deze tijd dus stil kunt blijven zitten. De PKN beschrijft dit dilemma als het zoeken naar de balans tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Tussen gastvrijheid en waakzaamheid. Hoe is dit vorm gegeven in de factsheet?
 
Organisatorische inbedding
Het CIO geeft eerst aan dat het verstandig is om het thema ‘veiligheid’ bespreekbaar te maken. Wijs iemand aan die zich met dit onderwerp bezig houdt. Zo’n persoon – bijvoorbeeld iemand uit het College van Kerkrentmeesters – zorgt er voor dat het thema veiligheid een steeds terugkerend gespreksonderwerp is. Weet je wie welke sleutels heeft van de (kerk)gebouwen?
 
Inventarisatie en contact partners
Daarnaast is het handig om de eigen kerkelijke situatie te inventariseren. Hoe staat het met de kerkgebouwen en eventuele bijgebouwen? Met kleine technische aanpassingen kun je al risico’s verkleinen. Denk aan het plaatsen van een alarminstallatie en in sommige gevallen misschien wel camera’s. Let dan wel op privacy. Verder kan het nuttig zijn om het overleg te zoeken met andere kerken in de woonplaats. Maar ook met de burgerlijke gemeente en de politie om zaken af te stemmen.
 
Welkom tijdens de dienst
Bij de aanslag afgelopen jaar in Frankrijk drong met de kerk binnen tijdens een mis. Tijdens een dienst. Je kunt simpel zegen: doe de deur op slot. Maar dat geeft ook geen zekerheden. Wel is het van belang om na te denken over het deurbeleid. Sluit je de deuren tijdens de dienst? En voorafgaand aan de dienst kun je mensen welkom heten bij de deuren. Zo kun je mensen al gelijk herkennen en mogelijk verdachte situaties opmerken.
 
Kun je hiermee aanslagen voorkomen? Dat zeker niet. Het CIO heeft de factsheet daar ook niet voor gemaakt. Maar wel om als kerkelijke gemeente na te denken over het thema veiligheid. En waar het kan verantwoordelijkheid te nemen.

De Factsheet Kerk en Veiligheid kunt u hier lezen.

Foto: site PKN

Deel deze blog