Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Loopt de loonadministrateur gevaar?

Wat doet een accountantskantoor voor werk? Je kunt daarvoor op de website van zo’n kantoor kijken. Maar een paar werkzaamheden zijn wel bekend. Een accountant stelt jaarrekeningen op. Geeft adviezen aan klanten. En heel vaak worden er ook loonadministratiewerkzaamheden verricht. Dat is logisch. Als de klant personeel in dienst neemt moeten er arbeidsovereenkomsten komen. En het personeel moet betaald worden, volgens de spelregels uit de arbeidsovereenkomst of uit een cao. Dit lijkt vaak standaardwerk voor de accountant. Even een arbeidsovereenkomst uit het systeem trekken en klaar is Kees. Maar let op, het is serieus werk!

Vertrouwen in de accountant
Hoveniersbedrijf ‘Struik’ heeft vier mensen in dienst gehad. Accountantskantoor ‘U vraagt wij draaien’ verzorgde de loonadministratie. Voor Struik was het belangrijk dat het personeel netjes werd betaald volgens de cao voor het hoveniersbedrijf. Zij vroeg de accountant om arbeidsovereenkomsten op te stellen. Struik vertrouwde volledig op de accountant. Struik was hovenier, geen accountant. Zo gebeurde het. De accountant maakte arbeidsovereenkomsten en Struik gebruikte die.
 
Personeel krijgt veel te veel salaris
Het personeel werd betaald. Struik dacht dat alles goed verliep. Op een zeker moment bleek dat de verloning van het personeel niet goed was gegaan. Zo waren werknemers bij het bereiken van het maximum aantal periodieken doorgeschaald naar een volgende functiegroep. Voor Struik was het gewoon niet te achterhalen hoe de salarissen van haar personeel waren berekend. Simpel gezegd: Struik heeft het personeel structureel teveel betaald.
 
Heeft de accountant z’n werk goed gedaan?
Struik startte een procedure tegen de accountant. De accountant had fouten gemaakt bij de loonadministratie en moet de schade van Struik betalen. Volgens Struik ging dat om bijna € 60.000,-. De rechtbank wees de vorderingen van Struik af. Struik ging naar het gerechtshof. Kernvraag was of de accountant de loonadministratie op de juiste manier heeft uitgevoerd. Het juridische criterium is dan of de accountant als een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot’ gehandeld heeft.
 
Accountant kent het bedrijf
Het gerechtshof stelt dat eerst vast dat Struik mocht verwachten dat de accountant het personeel zou verlonen volgens de cao. De accountant had niet voor niets in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de cao van toepassing was. Ook speelt mee dat de accountant al vanaf de start van het bedrijf van Struik betrokken was bij de loonadministratie. Anders gezegd, de accountant kent het bedrijf. Struik mocht er vanuit gaan dat de accountant het loon volgens de systematiek van de cao zou vaststellen.
 
Accountant gaat z’n boekje te buiten
De accountant mocht niet zomaar op eigen houtje werknemers van Struik laten doorstromen naar hogere functiegroepen uit de cao. Die bevoegdheid heeft de accountant niet. Zo ver ging de opdracht van Struik niet. De accountant moest het personeel verlonen volgens de cao. Niets meer en niets minder. Volgens het hof handelde de accountant niet zoals dat van ‘een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot’ verwacht had mogen worden.
 
Dit kost de accountant geld
Dit gaat de accountant geld kosten. De accountant verweerde zich nog. Hij vond dat Struik te laat had geklaagd, dat de vorderingen waren verjaard, dat Struik zelf verantwoordelijk was voor de juiste verloning en dat de aansprakelijkheid beperkt was in de algemene voorwaarden. Het hof verwerpt al die verweren. En hoeveel schade moet de accountant nu betalen? Dat weten we nog niet. De zaak is nog niet afgelopen.
 
De tussenuitspraak van het hof van 15 mei 2018 kunt u hier lezen. In deze tussenuitspraak staan veel meer details over wat er is gebeurd en welke standpunten Struik en de accountant hebben ingenomen.
 
Dreigt er nu gevaar voor de loonadministrateur of accountant?
Misschien vindt u het leuk om weer wat te lezen over een concrete rechtszaak. Het is belangrijk om te kijken wat we hier mee kunnen. Op zich is het geen baanbrekende uitspraak. Een opdrachtnemer (zoals hier de accountant) moet de opdracht uitvoeren zoals dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht wordt. Je moet je werk zorgvuldig en volgens de regels doen. De uitspraak laat wel fijntjes zien hoe belangrijk het is om binnen de grenzen van je opdracht te blijven. Je kunt als accountant niet op eigen houtje werknemers van de opdrachtgever gaan belonen volgens een andere functie. En denk na over de lengte van je polsstok. Kun je als accountant de arbeidsovereenkomst juridisch goed opstellen? Wees je dan in ieder geval bewust wat je in die contracten opneemt en handel ernaar. Daar mag de opdrachtgever (Struik in dit geval) op vertrouwen.

Deel deze blog