Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Mag je de huurprijs van de afgelopen jaren indexeren?

Huurovereenkomsten. Een belangrijk kenmerk van zo’n overeenkomst is de betaling van een huurprijs. Huurder betaalt per maand of per jaar bedrag X. Vaak volgt er in de huurovereenkomst nog een riedeltje over indexering van de huurprijs. Zo’n tekst geeft de verhuurder de mogelijkheid om een hogere huurprijs van de huurder te vragen. Alleen vergeten verhuurders dat riedeltje nog wel eens. Wat doe je dan als je er achter komt? Mag je de huurprijs met terugwerkende kracht indexeren en bij de huurder claimen?

Kwik-Fit verhuurt
Kort geleden moest de kantonrechter in Assen oordelen in zo’n zaak. Kwik-Fit verhuurde een bedrijfsruimte aan huurder H. De afspraken stonden netjes in een huurovereenkomst met algemene bepalingen erbij. Inclusief de afspraak dat de huurprijs jaarlijks per 1 oktober wordt aangepast. De verdere afspraken over die aanpassing stonden in de algemene bepalingen.  
 
Kwik-Fit vergeet
Op 28 maart 2017 stuurde Kwik-Fit een briefje naar de huurder met daarin de indexering van de huurprijs over de jaren 2012/2013 tot en met 2015/2016. De huurder was onaangenaam verrast. Dat verwachtte hij niet. Je wilt niet ineens met zo’n extra bedrag te maken krijgen. Maar ja, Kwik-Fit is specialist op het gebied van banden en niet op het terrein van indexering. Kwik-Fit was vergeten om de huurindexering al eerder door te berekenen.
 
Vordering verjaard?
Kon de huurder zich met succes verdedigen tegen de huurindexatie? Nee. De kantonrechter stelt eerst vast dat de huurder zelf instemde met de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs. Dat stond duidelijk in de huurovereenkomst zelf. Verder hoefde in deze situatie de huuraanpassing niet te worden aangekondigd. De hogere huur moest betaald worden, tenzij. Het kon nog zijn dat de vordering van Kwik-Fit was verjaard.
 
Huurder verliest
In de wet staat dat dit soort vorderingen verjaren na verloop van vijf jaar. Kwik-Fit vorderde de aanpassing van de huurprijs vanaf oktober 2012. En binnen een termijn van vijf jaar maakte Kwik-Fit aanspraak op die hogere huurprijs. Jammer voor de huurder, maar de vordering was niet verjaard. De huurder verliest. Hij moest het door Kwik-Fit gevorderde bedrag van € 600,98 (incl. btw) betalen.   
 
Opgelet
Het is niet echt een spannende uitspraak. Wel is het even een reminder voor verhuurders. Welke afspraken zijn met de huurder gemaakt over indexatie? Wordt de huurprijs automatisch aangepast of is een beslissing van de verhuurder nodig? Moet je het vooraf aan de huurder aankondigen? En is de vordering al verjaard? Gewoon even opletten.
 
De uitspraak van de kantonrechter van 20 maart 2018 leest u hier.

Deel deze blog