Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Onbezoldigde bestuurder heeft geluk

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Maar ook wanneer een bestuurder of commissaris aansprakelijk is. Daarom diende hij een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Van der Steur wil het toezicht bij rechtspersonen verbeteren. Wat betekent dit voor goede doelen en stichtingen? Durven mensen nog bestuurder te worden?

Raad van Commissarissen 
Volgens de minister is er behoefte aan duidelijkere regels voor de vereniging en stichting. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat er een wettelijke grondslag komt voor het instellen van een raad van commissarissen bij een vereniging of stichting.

Normstelling bestuurder
De wet is duidelijk als het gaat om hoe een bestuurder van een B.V. of N.V. zich moet gedragen. Zij moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang an de vennootschap. Aan welke norm moet een bestuurder van een stichting zich houden? Volgens het wetsvoorstel moet er een artkel komen waaruit blijkt dat ook de bestuurder van een stichting zich bij de vervulling van zijn taak moet richten naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch.

Faillissement stichting of vereniging
Het wetsvoorstel wil een algemene regeling geven over de aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissement. Nu is daar voor de B.V. en de N.V. al iets over bepaald in de wet. Voor de niet-commerciële stichtingen en verenigingen is dat niet het geval. En dat zou gaan veranderen met dit wetsvoorstel. Nu heeft de minister allerlei belanghebbende partijen en organisaties geraadpleegd. En die wezen de minister op een serieus risico op dit punt. 

Moeilijk vrijwilligers vinden
Als de bestuurder van een niet-commerciële stichting bij een faillissement vrij gemakkelijk aansprakelijk kan zijn, dan zal dit het voor stichtingen moeilijker maken om vrijwilligers te vinden voor de vervulling van bestuursfuncties. Daarom is nu in het wetsvoorstel een uitzondering opgenomen voor de onbezoldigde bestuur van een niet-commerciële vereniging of stichting. Als de wet er door komt, is die uitzondering goed nieuws voor de onbezoldigde bestuurders van goede doelen. 

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zoals die op 13 juni 2016 is ingediend kunt u hier lezen.

Deel deze blog