Background Image

Oprecht

gefocust

Ontslag op staande voet wegens mishandeling. Ontkennen is ongeloofwaardig.

Het ontslag op staande voet is de meest zware sanctie in het arbeidsrecht. Een werknemer verliest per direct zijn baan en inkomen. Daarom worden er genoeg procedures gevoerd over het ontslag op staande voet. Het is risicovol. Als werkgever moet je dus goed weten wat je doet. Je moet zeker zijn van je zaak en de ernst van de verwijten die je de werknemer maakt. Maar hoe zorg je dan voor voldoende bewijs om het verhaal sluitend te maken? Soms komt de werknemer je te hulp. Het simpel ontkennen van een feit kan ongeloofwaardig zijn.

Automaten voor gezonde voeding
Een man werkte sinds 1 juli 2019 bij het bedrijf HFS. Dit bedrijf heeft drie man in dienst en plaatst automaten voor gezonde voedingsmiddelen in Nederland en België. Al vrij kort daarna (op 9 oktober 2019) kreeg de man het bericht van zijn werkgever dat het niet goed ging met het bedrijf. HFS wilde de man ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen.

Twee waarschuwingen
Dat kwam de sfeer niet ten goede. De man kreeg op 4 en 9 november 2019 twee schriftelijke waarschuwingen. Hij volgde aanwijzingen van zijn baas niet op en hij kwam niet opdagen bij een teamoverleg.

Incident – ontslagbrief
Het hoogtepunt van de arbeidsrelatie tussen HFS en de werknemer was op 20 november 2019. In de loods van het bedrijf deed zich een incident voor en diezelfde dag heeft HFS de man op staande voet ontslagen. HFS schreef in die ontslagbrief onder andere:

“Nadat U werd gewezen op Uw nalatigheid ontstond er een felle discussie waarin U verbaal en fysiek dreigend gedrag vertoonde jegens Uw manager: directeur, [naam directeur] . Bij het verzoek om Uw sleutels van het pand in te leveren heeft U deze met brute kracht, in een neerwaarts slaande beweging hard op de handen/onderarm van dhr. [naam directeur] geslagen waardoor de sleutels op de grond vielen en de arm van dhr. [naam directeur] overstrekt raakte. U heeft zich fysiek gewelddadig gedragen en hiervan is aangifte gedaan bij de politie te Kerkrade. Onderzoek bij de arts heeft inmiddels letselschade bevestigd.”

Directeur belt politie – gaat naar huisarts – doet aangifte
De directeur belde de politie en die adviseerde de directeur om naar de huisarts te gaan. De huisarts constateerde een probleem met de rechterelleboog van de directeur. Ook adviseerde de huisarts de directeur om een echo te laten maken. De directeur deed bij de politie aangifte van mishandeling. In de aangifte lees je wat terug van de belevenissen in de loods van HFS. Zo verklaarde de directeur onder andere:

“Hij kwam dreigend op mij afgelopen. Ik zag dat hij vuur spuugde. Hij schreeuwde tegen mij: “Ik laat mij door jou niks zeggen!” Hij stond op een afstand van ongeveer 30 cm. Ik voelde mij zeer bedreigd door hem. Ik deed gelijk een stap terug om afstand te creeren.

Zonder hierop iets te zeggen strekte ik mijn rechterhand met het gebaar mij de sleutels te overhandigen. Ik zag en ik voelde dat [verzoeker, verweerder in het tegenverzoek] zo hard als hij kon met een neerwaarts slaande beweging met zijn hand de sleutels in mijn hand boorde, waardoor de sleutels op de grond vielen. Ik voelde dat mijn arm doorboog naar achteren. De arm werd hierdoor overstrekt. Ik heb mij gebukt om de sleutels op te rapen, waarbij [verzoeker, verweerder in het tegenverzoek] zich half over mij heenboog. Hij zei hierbij: “als je maar weet dat ik nog steeds een vast contract heb”. Ik voelde mij door [verzoeker, verweerder in het tegenverzoek] heel erg geintimideerd.”

Werknemer stapt naar de rechter
De werknemer was het niet eens met het ontslag op staande voet. Hij stapte naar de rechter. Hij wilde dat het ontslag op staande voet van tafel ging en dat hij weer werd toegelaten tot het werk. Ook claimde de werknemer doorbetaling van zijn salaris. Volgens de man is er geen sprake van een mishandeling van de directeur. HFS stelde een tegenvordering in en claimde nog geld van de werknemer.

Verklaring van de partner van de directeur
HFS bracht tijdens de procedure een verklaring in van de partner van de directeur. De partner verklaart dat zij haar partner nog nooit zo geschrokken heeft gezien. De directeur is normaal een zeer rustige en uitgebalanceerde man met vele jaren aan managementervaring. Hij was zeer ontdaan en zijn gezicht was bleek van schrik, zo verklaarde de partner.

Hoe reageert de werknemer?
Naast de verklaring van de partner waren er ook de medische verklaringen en de verklaring van de directeur zelf. En niet te vergeten de aangifte bij de politie. Hoe reageerde de ontslagen werknemer daarop? Die deed niet meer dan alleen het ontkennen van de mishandeling. Het was gewoon niet gebeurd. Punt.

Blote ontkenning is onvoldoende
De rechter moest daar een oordeel over geven en die was heel duidelijk. Gelet op alle duidelijke verklaringen is de “blote betwisting” van de werknemer onvoldoende. Het simpel ontkennen van de mishandeling is niet genoeg. De werknemer had niet ontkend dat hij in de loods was. En de directeur heeft volgens de rechter gemotiveerd, specifiek en consistent verklaard dat hij letsel heeft opgelopen. Stel dat de rechter de werknemer zou volgen in zijn redenering, dan werd het heel raar. De rechter:

“Daarvoor zou dan geen andere verklaring kunnen zijn dan dat [naam directeur] zich dat letsel hetzij bewust zelf zou hebben aangedaan dan wel op andere wijze zou hebben opgelopen, om daar vervolgens valse verklaringen over af te leggen. De kantonrechter acht dat scenario ongeloofwaardig, omdat daar geen enkel aanknopingspunt voor is. Op grond van het voorgaande oordeelt de kantonrechter dat de door HFS gehanteerde dringende reden voor het ontslag op staande voet vaststaat.”

Let op je geloofwaardigheid
De werknemer verloor. Het ontslag op staande voet stond vast voor de rechter. Maar als je de uitspraak goed leest, was er géén bewijs van de mishandeling zelf. Geen camerabeelden waaruit bleek dat de werknemer de directeur had aangepakt. Maar er waren wel veel andere verklaringen en omstandigheden. En de werknemer kwam met niets dan een ontkenning.

De uitspraak van de kantonrechter in Maastricht van 31 januari 2020 kunt u hier lezen.

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog