Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Ontslag op staande voet wegens niet (tijdig) overleggen diploma’s rechtsgeldig

Als werkgever stel je in een vacaturetekst de eis dat de nieuwe werknemer moet beschikken over diploma X. De werknemer kan dat diploma niet laten zien. Mag je een werknemer dan ontslaan? Kun je zo’n werknemer zelfs op staande voet ontslaan? Het gerechtshof in Arnhem deed onlangs uitspraak in een zaak waar deze vragen centraal stonden.

Schoonheidsspecialist bij Tulip
Een vrouw solliciteerde op de vacature voor schoonheidsspecialist bij Tulip in Amersfoort. Het bedrijf had in de vacature onder meer als vereiste een “afgeronde opleiding mbo schoonheidsspecialist” opgenomen. Na een sollicitatiegesprek werd een arbeidsovereenkomst voor zes maanden gesloten. De arbeidsovereenkomst liep van 1 oktober 2019 tot 1 april 2020.

Diploma laten zien, anders ontslag
Een dag voordat de vrouw zou beginnen, stuurde Tulip haar nog een mailtje. De vrouw moest binnen één week een kopie van haar originele diploma laten zien. Als dat niet zou gebeuren, dan zou Tulip afscheid van de vrouw nemen. Tulip is een geregistreerde kliniek. Zij mag geen personeel zonder een diploma aannemen. Gebeurt dat toch, dan loopt Tulip het risico een boete te krijgen. 

Ontslag op staande voet
De vrouw stuurde geen diploma. Op 8 oktober 2019 meldde ze zich ziek. De advocaat van Tulip stuurde op 15 oktober 2019 een e-mail naar de vrouw en verzocht haar uiterlijk de volgende ochtend het diploma te sturen. Zou ze dat opnieuw niet doen, dan zou zij op staande voet worden ontslagen. Er kwam geen reactie. De advocaat van Tulip voegde de daad bij het woord. Op 16 oktober 2019 werd de schoonheidsspecialist op staande voet ontslagen: “U hebt uw diploma niet overlegd binnen de gestelde termijn. Hierdoor is het onmogelijk voor u om werkzaam te zijn bij Tulip.”.

Geen diploma, maar een attest
Nog dezelfde dag stuurde de vrouw een “Attest” van onderwijsinstituut cvo MIRAS te Kortrijk naar de advocaat van Tulip. Het ontslag op staande voet bleef gehandhaafd. De vrouw stapte naar de kantonrechter. Die gaf haar geen gelijk. Volgens de kantonrechter was er sprake van een dringende reden. De vrouw was het daar niet mee eens. Zij ging in hoger beroep bij het gerechtshof.

Een attest is geen diploma
In het hoger beroep ging het om de vraag of de termijn die Tulip aan de vrouw gaf om een diploma te laten zien wel redelijk was. De vrouw vond namelijk dat zij te weinig tijd had gekregen. Het gerechtshof volgt de vrouw niet. Tulip heeft haar terecht op staande voet ontslagen. Een paar belangrijke punten die het hof aandraagt voor dit oordeel:

  • Tulip mocht van de vrouw vragen om door overlegging van haar diploma aan te tonen dat zij over een mbo-diploma schoonheidsspecialist beschikt.
  • Het verzoek van Tulip om binnen een week het diploma te krijgen was een redelijk verzoek.
  • Een attest is geen diploma.
  • De vrouw heeft niet voldaan aan het verzoek om het diploma te laten zien.
  • Het was voor Tulip en de vrouw duidelijk dat Tulip een groot belang heeft om alleen met gediplomeerde schoonheidsspecialisten te werken.

Vooraf duidelijkheid
Tulip had vooraf duidelijkheid gegeven in de vacature. Daar stond duidelijk in vermeld welk diploma vereist was. Het was bekend dat Tulip met gediplomeerde medewerkers werkt. Dit heeft Tulip zeker geholpen in deze kwestie. Neemt niet weg dat Tulip er voortaan verstandig aan doet om iets eerder voor aanvang van de werkzaamheden al te vragen naar een diploma.

De beslissing in hoger beroep van het gerechtshof in Arnhem (gepubliceerd op 14 oktober 2020) kunt u hier volledig lezen

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet

 

Deel deze blog