Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Opzegging tijdens proeftijd - vrolijk aan het werk bij de concurrent?

Vaak ga je niet zomaar van de ene op de andere dag bij een bedrijf werken. Eerst onderzoek je wat voor soort bedrijf het is. Je hebt een sollicitatiegesprek. Je kijkt wat voor mensen er werken. En als het dan positief lijkt komt er een arbeidsovereenkomst. Toch moet je dan altijd nog steeds de praktijk afwachten of het werk bevalt. Maar wat doe je als werkgever/werknemer als het tegenvalt? Dan is er vaak de proeftijd. Je kunt zonder problemen afscheid nemen. Tenminste… Wat nu als de werknemer een concurrentiebeding tekende en dan in de proeftijd vertrekt?
 
Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Alkmaar geeft een aardig inkijkje in die situatie. 

Vast contract met proeftijd
De werknemer trad op 1 juni 2017 in dienst bij een sanitaire groothandel. Direct met een vast contract. Partijen spraken een proeftijd van twee maanden af. In die periode kon zowel werkgever als werknemer kijken of het werk en of de werknemer beviel. Naast de proeftijd maakten de partijen ook afspraken over een concurrentiebeding. De werknemer mocht binnen één jaar na beëindiging van zijn contract geen zaken doen met cliënten van zijn werkgever of bij een concurrent gaan werken.
 
Het past niet bij mij
Met veel plezier ging de werknemer aan de slag. Zo stel ik me dat in ieder geval voor. Maar na enkele weken komt hij tot de conclusie dat het bedrijf toch niet zo bij hem past. Op 27 juni stuurde de werknemer een mailtje naar zijn werkgever waarin hij zich beriep op de proeftijd en afscheid nam. Hij schreef: “De reden van de beëindiging is het feit dat ik er in de proeftijd achter ben gekomen dat [werkgever] niet bij mij past.”.
 
Respect
Op zich een stap om respect voor te hebben. Deze werknemer blijft niet langer werken bij een bedrijf dat niet bij hem past. Hij wil graag werken bij een bedrijf en plezier hebben in zijn werk. De werkgever respecteerde deze keuze ook. In de bevestigingse-mail aan de werknemer attendeerde de werkgever de werknemer er nog wel even op dat het concurrentiebeding ook na opzegging tijdens de proeftijd gewoon geldt.
 
Vordering en tegenvordering
De werknemer vond een nieuwe baan en startte per 1 juli bij de Technische Unie. Toch een soort concurrent. En dus volgde er een discussie tussen partijen. De ex-werknemer startte een procedure en vorderde dat het concurrentiebeding werd geschorst. Zijn ex-werkgever diende een tegenvordering in en vorderde een verbod dat de ex-werknemer bij de Technische Unie zou gaan werken.
 
Concurrentiebeding geldig bij beëindiging proeftijd
En bij een discussie mag de rechter de knoop doorhakken. Eerst stelt de rechter vast dat er een geldig concurrentiebeding is. Verder verwerpt de rechter de stelling van de werknemer dat het concurrentiebeding niet meer geldig zou zijn omdat in de proeftijd het contract is geëindigd. Een concurrentiebeding blijft geldig ook als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd. Waarom? Ook tijdens de proeftijd kan de werknemer bedrijfsgevoelige kennis opdoen van zijn werkgever. Bovendien was het hier de eigen keus geweest van de werknemer om te vertrekken én bij de Technische Unie te gaan werken.
 
Belangenafweging
Uiteindelijk volgt er een belangenafweging waarbij de rechter kijkt naar de belangen van beide partijen. Die afweging leidt er toe dat de duur van het concurrentiebeding wordt ingekort van 1 jaar naar 3 maanden. De arbeidsovereenkomst was geëindigd op 27 juni. Dan mocht de werknemer per 28 september (3 maanden later) weer werken. De rechter besliste op 3 oktober zodat de vordering van de werknemer alsnog via de achterdeur werd toegewezen.
 
Het is altijd goed om te bedenken of een baan bij je past en of een medewerker bij je bedrijf past. Een proeftijd helpt daarbij en geeft de mogelijkheid gemakkelijk afscheid te nemen als dat nodig is. Maar let wel op als er is getekend voor een concurrentiebeding.
 
De volledige uitspraak van de rechter van 3 oktober 2017 kunt u hier lezen.

Deel deze blog