Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Re-integratie weigeren als werknemer? Ontslag

Je werknemer is ziek. Als werkgever heb je dan allerlei re-integratieverplichtingen. Zo moet er een plan van aanpak worden opgesteld en gaat de werknemer regelmatig naar de bedrijfsarts. Gaat het de goede kant op met de gezondheid van de werknemer, dan moet je er voor zorgen dat die langzaam kan terugkeren. Zieke werknemers kunnen voor frustratie zorgen bij de werkgever. Je hoort van werkgevers dat zij zoveel moeten en dat je zo weinig actie kunt ondernemen tegen die zieke werknemer. Toch kan de zieke werknemer niet achterover leunen.

Verplichtingen zieke werknemer
De werknemer die ziek is en niet kan werken moet aan de bak. In de wet (artikel 7:660a BW) staan drie belangrijke verplichtingen van de werknemer beschreven, waaronder het meewerken aan het opstellen en bijstellen van een plan van aanpak. Kort gezegd staat er dat de werknemer moet meewerken aan re-integratie.  Nu kan er in de wet van alles staan, maar wat doe je dan als je werknemer die verplichtingen niet nakomt? 

Maatregelen
Als werkgever kun je maatregelen treffen tegen de werknemer die weigert te re-integreren. Dat kan zijn het opschorten en stopzetten van het loon. En ontslag? Normaal gesproken is er een opzegverbod bij ziekte. Je kunt iemand die ziek is niet ontslaan. Toch geldt het opzegverbod bij ziekte niet als de werknemer zonder deugdelijke grond weigert om de hierboven genoemde verplichtingen na te komen. In het uiterste geval kan de zieke werknemer worden ontslagen. Een recente uitspraak bevestigt dat weer.

Verrassend
De bedrijfsarts concludeerde dat de zieke werknemer 3 x 3 uur per week kon werken. Miele, de werkgever, bood de werknemer dit werk aan. De werknemer weigerde alleen te gaan werken. Zij vond dat ze niet kon werken. Na een loonstop en allerlei andere verwikkelingen, besloot Miele uiteindelijk om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst met deze werknemer te ontbinden. En wat gebeurde er? De werknemer stuurde ineens een brief naar Miele waarin ze aangaf toch wel die 3 x 3 uur per week te gaan werken. Dat is verrassend. Maar was het geloofwaardig? 

Advies advocaat 
Voor de kantonrechter niet. Uit de stukken van de werknemer zelf bleek al dat zij het niet meer zag zitten. Zij kon niet meer gaan werken zonder dat de klachten erger zouden worden. Waarom heeft ze dan toch dat briefje gestuurd? Dit was om haar goede wil te tonen en omdat een advocaat haar dit had geadviseerd, zo valt te lezen in de beschikking. Wel eerlijk van de werknemer, maar ze schoot er niets mee op. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door te weigeren om te gaan werken. Het betekende een einde van de arbeidsovereenkomst met Miele.

De beschikking van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 13 april 2016 kunt u hier lezen.

Deel deze blog