Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Rechtsbijstandverzekering en de voorkeursadvocaat

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Handig voor als er een conflict met de buren ontstaat. Of als er problemen zijn op het werk en een ontslag dreigt. Het contact met de verzekeraar verloopt zeker in het begin vaak via de e-mail. Je moet stukken mailen naar de verzekeraar en die bekijkt hoe de zaak wordt opgepakt.

Persoonlijk contact
Verzekerden gaan vaak voor een persoonlijk contact met de behandelaar. Juist dat blijkt nogal eens voor problemen te zorgen. U wilt daarom het liefst dat een advocaat die u kent uw zaak mag behandelen. En de rechtsbijstandsverzekeraar moet die kosten dan maar vergoeden. Zie daar de voorkeursadvocaat. De verzekeraars zijn daar niet happig op omdat het financieel beter uitpakt om zaken zelf te behandelen. Er volgden verschillende procedures bij het Europees Hof van Justitie.

Voorkeursadvocaat 
Eind 2013 bepaalde dit Hof al dat een iemand die een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, zelf een advocaat mag kiezen bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Wat betekent dat concreet? U heeft een rechtsbijstandsverzekering en uw werkgever gaat u ontslaan. Er is een procedure gestart bij de kantonrechter. In zo’n situatie bestaat er de mogelijkheid om een voorkeursadvocaat in te schakelen.
 
Ontslagprocedure UWV
Maar wat nu als het in het bedrijf financieel niet goed gaat en de werkgever start een procedure bij het UWV? De verzekeraars vonden dat geen gerechtelijke of administratieve procedure. Het was wachten op een nieuwe uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Op 7 april 2016 kwam er meer duidelijkheid. Ook bij een ontslagprocedure bij het UWV heeft een verzekerde de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen. In de woorden van het Hof:
 
“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat een procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan de werkgever vergunning verleent, de voor rechtsbijstand verzekerde werknemer te ontslaan.”
 
De volledige uitspraak van het Hof kunt u hier vinden.
 
Misschien staat uw baan wel op het spel en dreigt de werkgever met een ontslagprocedure. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, is het belangrijk dat u weet van de mogelijkheid om een voorkeursadvocaat in te schakelen. Wilt u weten of deze uitspraak van het Europees Hof ook voor u helpt in uw situatie? Neem dan contact op met Post & Bouter Advocaten en wij helpen u graag verder.

Deel deze blog