Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Schending geheimhoudingsbeding via WhatsApp – matiging boete

In veel arbeidsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Zo’n beding geldt vaak ook nog als je ontslag hebt genomen en ergens anders gaat werken. Hieronder gaan we in op een uitspraak over de schending van een geheimhoudingsbeding. Een werknemer had een niet zo’n slimme actie uitgevoerd. Je moet niet zomaar WhatsApp-berichten versturen. De ex-werkgever was boos en claimde een hoge boete. Dan komt de matiging van een boete nog aan de orde.

Geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst met boeteclausule
Een man werkt als verkoper bij een bedrijf. In zijn arbeidsovereenkomst staat een geheimhoudingsbeding. Aan dit beding is een boeteclausule gekoppeld. De werknemer weet dus dat als hij zich niet aan de geheimhouding houdt, hij een boete aan zijn werkgever moet betalen. De tekst van het geheimhoudingsbeding en de boeteclausule zag er als volgt uit:

 1. Geheimhouding

Zowel tijdens, als na beëindiging van het dienstverband is het voor de werknemer verboden om aan derden, direct of indirect, in welke vorm en op welke wijze dan ook, enige mededeling te doen over kennis met betrekking tot zaken en belangen van de bedrijven van de werkgever, haar klanten of andere relaties. Dit geldt wanneer het contract door de werknemer is beëindigd, maar ook wanneer het contract door de werkgever is beëindigd.

(…)

In geval van overtreding van bepaalde met betrekking tot geheimhouding en documenten verbeurt de werknemer aan werkgever een terstond en zonder nadere aanmaning, in gebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding.

WhatsApp-bericht na vertrek werknemer
De werknemer werkte tot 8 juli 2019 bij zijn baas en ging toen bij een ander bedrijf werken. Het leek de werknemer leuk om een groep klanten te informeren over zijn vertrek. Of de werknemer was gefrustreerd en wilde zijn frustratie kwijt. Feit is dat de man op 12 juli 2019 een WhatsApp-bericht verstuurde naar zo’n 30 klanten van zijn ex-werkgever. Hij stuurde het volgende bericht:

“Beste ondernemers

Op dit moment werk ik niet meer voor [eisende partij] .

Ik kon niet meer achter mijn bedrijf staan en achter de kwaliteit en service. Lever tijden konden niet gewaarborgd worden en de tonijn werd steeds slechter. Een totaal product dat jullie niet gewent zijn van mij..

Ik heb met ebo en [Vishandel X] een gesprek gehad waar door ik wel kan staan achter mijn product in alle opzichten. Ik ga bij van [Vishandel X] aan het werk en verkoop ook de ebo producten. Prijzen blijven het zelfde. We gaan starten in de laatste week van augustus. Vele van jullie wisten het al en ik dank jullie voor het vertrouwen om met mij mee te gaan. Ik kan staan voor kwaliteit service en goede prijs. Ik kom in de komende weken bij jullie langs voor een toelichting.. Gr [gedaagde partij] .”

De man werkte dus bij een bedrijf in de vis. Dit WhatsApp-bericht was niet zo verstandig. Je maakt je ex-werkgever bij zijn eigen klanten uit voor rotte vis. Dat moet je niet doen.

Tweede WhatsApp-bericht na afkoelingsperiode
Een kleine week later, op 18 juli 2019, stuurde man nog een WhatsApp-berichtje naar deze groep klanten. De man lijkt wat meer afgekoeld te zijn. Hij schreef:

Beste ondernemers,

Op 12 juli jl. hebben jullie een mededeling ontvangen over mijn vertrek bij [eisende partij] . Deze app is helaas geschreven uit emotie waardoor ik [eisende partij] in diskrediet heb gebracht.

Dit is nooit mijn bedoeling geweest, ik heb met veel plezier bij [eisende partij] gewerkt maar helaas scheiden onze wegen door omstandigheden.

[eisende partij] is een professioneel bedrijf waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

IK BIED DAN OOK MIJN WELGEMEENDE EXCUSSES AAN.

Eind augustus ga ik een nieuwe uitdaging aan bij [Vishandel X] .

Goede zaken toegewenst en een fijne zomer.

Claim van € 200.000,-- van ex-werkgever
Het visbedrijf stuurde op 19 juli 2019 een brief naar de man en legde een claim bij hem neer van € 200.000,--. Volgens het bedrijf is dit de schade die geleden is als gevolg van het WhatsApp-bericht. De verkoper heeft het geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst overtreden. Daar dacht de verkoper anders over. Hij betaalde niet. En dus werd er een procedure gestart. De werkgever wilde van de rechter horen dat hun ex-werknemer het geheimhoudingsbeding had overtreden en dat hij de schade van twee ton zou gaan betalen.

Geheimhoudingsbeding alleen voor geheime informatie?
De ex-werknemer stelde dat hij het beding niet had overtreden. Je kunt het geheimhoudingsbeding alleen maar overtreden als er “geheime informatie” wordt gelekt en dat was hier niet het geval, zo voerde de verkoper aan. De kantonrechter maakt daar korte metten mee en oordeelt dat die uitleg van de man niet wordt ondersteund door de tekst uit de arbeidsovereenkomst. Het geheimhoudingsbeding is in brede zin geformuleerd. De werknemer verloor de eerste slag. De kantonrechter oordeelde dat het geheimhoudingsbeding was overtreden.

Hoogte van de claim
Het visbedrijf claimde € 200.000,- van de man. Alleen kon het bedrijf niet toelichten waarom zij 20 keer de boete van € 10.000,- hadden geclaimd. In de boeteclausule van de arbeidsovereenkomst stond namelijk dat een werknemer per overtreding € 10.000,- boete moest betalen. De kantonrechter kon de gevorderde € 200.000,- dus sowieso niet toewijzen. Die slag verloor de werkgever. De vraag bleef dus over of de verkoper wel de € 10.000,- voor overtreding van het geheimhoudingsbeding moest betalen.

Matiging van de boete
De ex-werknemer beriep zich op matiging. Een boete kan volgens artikel 6:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) worden gematigd “indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist”. Met andere woorden, als er bijzondere omstandigheden zijn kan een boete worden gematigd. De kantonrechter ging over tot matiging van de boete. Daarvoor speelden de volgende punten mee:

 • Er is niet gebleken dat het visbedrijf te lijden heeft gehad van het WhatsApp-bericht;
 • De ex-werknemer zou financieel ernstig gedupeerd zijn als hij de volledige boete moet betalen:
  • hij is kostwinner
  • hij heeft geen werk
  • hij heeft een uitkering
 • De ex-werknemer heeft spijt van het rondsturen van het bericht en heeft daarvan doen blijken door zijn tweede WhatsApp-bericht met excuses;
 • Er bestaat een wanverhouding tussen de hoogte van de boete en de hoogte van het salaris.

De kantonrechter matigde de boete tot € 1.000,--. Voor de ex-werknemer is dat nog best veel geld voor een WhatsApp-berichtje. Voor het visbedrijf is het niets als je het vergelijkt met het gevorderde bedrag van twee ton. Een geheimhoudingsbeding neem je niet op in de arbeidsovereenkomst om er geld mee te verdienen. Wel om er een signaal mee af te geven hoe de werknemers moeten handelen. En over de strekking en uitleg van het geheimhoudingsbeding was de kantonrechter duidelijk.

De uitspraak van de kantonrechter in Arnhem van 26 februari 2020 kunt u hier lezen.


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

De afbeelding is van Lovershirt

Deel deze blog