Background Image

Oprecht

gefocust

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in plaats van werktijdverkorting

Veel bedrijven deden een beroep op de werktijdverkorting. De ontwikkelingen gaan snel. Gisteravond (17 maart 2020) kondigde de regering andere maatregelen aan. De huidige regeling werktijdverkorting wordt per direct vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). In vogelvlucht de NOW-regeling.

Doel van Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
De tijdelijke regeling maakt het mogelijk dat meer werkgevers financieel tegemoet gekomen worden en het moet sneller gaan dan de regeling van de werktijdverkorting. Het aanvraagproces van de NOW-regel staat los van de WW-uitkering. Dit moet de aanvraag makkelijker gaan maken. En werknemers behouden zo hun WW-rechten.

Wat betekent de NOW-regeling en de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen, ziet er op dit moment als volgt uit:

  1. Een tegemoetkoming van 90% van de loonsom die gerelateerd is aan het verwachte omzetverlies;
  2. De tegemoetkoming geldt voor alle werknemers op de payroll (loonlijst). Werknemers met een vast contract, een tijdelijk contract en een oproepcontract;
  3. De werkgever krijgt direct een voorschot van 80% bij aanvraag van de tegemoetkoming (achteraf is correctie mogelijk);
  4. De tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden (met mogelijkheid van eenmalige verlenging);

Accountantsverklaring?
Grote aanvraag voor veel personeel? Dan is een accountantsverklaring vereist.

Wanneer kom je er voor in aanmerking?
De voorwaarden zoals ze op dit moment bekend zijn, zijn als volgt:

  1. Je moet als werkgever te maken hebben met minimaal 20% verwacht omzetverlies;
  2. De werkgever verplicht zich om tijdens de periode van de tegemoetkoming geen ontslag aan te vragen voor werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen;
  3. Werkgevers moeten het volledige salaris van de werknemers betalen.

Al werktijdverkorting aangevraagd?
Heeft u al werktijdverkorting aangevraagd? Geen zorgen. Een ingediende aanvraag om werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Houd er wel rekening mee dat er nog aanvullende informatie kan worden opgevraagd.

Geduld
Het UWV staat nu voor de moeilijke taak om op korte termijn een uitvoerbare regeling open te stellen en uit te rollen. Er wordt dus hard gewerkt om de tegemoetkomingsregeling praktisch werkbaar te maken. Dat zal dus nog wel iets geduld vragen.

De Kamerbrief over het noodpakket aan maatregelen vanwege het coronavirus van gisteravond (17 maart 2020) kunt u hier lezen.


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrechtadvocaat
Arbeidsrecht

Deel deze blog