Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Verstand komt met de jaren – over werken en de AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd. Een hot-item bij de onlangs gehouden verkiezingen. In de afgelopen jaren is de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog gegaan. Het onderwerp roept ook bij werkgevers vragen op. Want wanneer eindigt een contract dan precies? En een ander punt is dit. Verstand komt met de jaren. Naarmate je ouder wordt, word je wijzer en verstandiger. In ieder geval volgens het spreekwoord. Het kan voor werkgevers vanwege kennis en ervaring interessant zijn om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen. Maar ze hebben wel meer kans om ziek te worden, zo hoor je dan. Kan ik als werkgever zonder al te veel risico’s iemand aannemen die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt?

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Per 1 januari 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking getreden. Doel daarvan was om het voor werknemers makkelijker te maken om na de AOW-gerechtigde leeftijd (door) te werken. Tegelijk betekende dat ook dat het voor werkgevers minder risicovol moest worden om met AOW-gerechtigden in zee te gaan of ze in dienst te laten. En waar zien werkgevers risico’s? Vooral bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en bij ontslag.
 
Betalen bij ziekte
Als een werknemer ziek is moet de werkgever in principe 104 weken lang het salaris doorbetalen. Dat is duidelijk. Maar hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is op klachten en gebreken. Zie daar het risico voor werkgevers. Je wilt dan misschien liever niet een AOW-gerechtigde in dienst nemen als de kans groter is om 104 weken lang te gaan betalen bij ziekte. In de wet is daarom nu opgenomen dat een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, slechts zes weken recht heeft op doorbetaling van zijn salaris bij ziekte.
 
Soepele ketenregeling
Stel dat je nu een AOW-gerechtigde in dienst wilt nemen. Dan krijg je gelijk te maken met de ketenregeling. Simpel gezegd: de regels die bepalen wanneer een tijdelijk contract een vast contract wordt. Normaal gesproken mag je maximaal drie tijdelijke contracten sluiten in een periode van maximaal 24 maanden. Daarna heb je te maken met een vast contract. Voor de oudere werknemer is een versoepeling aangebracht. Als je een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt zijn er twee versoepelingen:

  • De periode van tijdelijke contracten bedraagt maximaal 48 maanden. Het dubbele dus van wat normaal gesproken geldt.
  • Het aantal arbeidsovereenkomst is ten hoogste zes. Ook het dubbele aantal van wat normaal gesproken geldt.
  • Let dus op: het gaat dus alleen om arbeidsovereenkomst die zijn gesloten nadat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

Opzegtermijn van één maand
In arbeidsovereenkomsten staan vaak opzegtermijnen genoemd. En als ze er niet staan dan vallen we terug op de wet. De opzegtermijn is de termijn die je in acht moet nemen bij een ontslag. Hoe langer een werknemer in dienst is, hoe langer de opzegtermijn die je in acht moet nemen. Voor de AOW-gerechtigde werknemer is een specifieke bepaling in de wet opgenomen. Bij het ontslag van zo’n werknemer moet de werkgever een opzegtermijn van één maand in acht nemen. Ongeacht hoe lang die werknemer in dienst is.
 
Ontslag AOW-gerechtigde
Maar als je dan een AOW-gerechtigde moet ontslaan, hoe gaat dat? Moet je dan langs het UWV of de kantonrechter? Nee. Je kunt als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt gewoon opzeggen. Een procedure bij het UWV of de kantonrechter is niet nodig. Een redelijke grond voor ontslag hoeft er ook niet te zijn. Let op: de werknemer moet dan al wel vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst zijn.
 
Voor werknemers die pas na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst treden, gelden wel de normale regels voor opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dan krijg je wel te maken met het UWV of de kantonrechter. Tenzij je gebruikt maakt van die soepele ketenregeling en dan geen vast contract meer laat ontstaan.
 
Pensioenontslagbeding
Nog even een onderwerp wat in het verlengde ligt van de alinea over het ontslag. Regelmatig staat er in de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding. Niet alleen een mooi woord voor scrabble. Het is het artikel waarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Maar soms staat de 65-jarige leeftijd genoemd als moment waarop het contract van rechtswege eindigt. Dat kan niet meer. Wees daar alert op en wijzig het.
 
Bij het ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer is geen transitievergoeding verschuldigd.
 
Let goed op
Er zijn dus serieuze mogelijkheden om AOW-gerechtigden in dienst te nemen of te laten doorwerken. Wijsheid, ervaring en kennis kunnen worden ingezet. Maar let wel goed op wat de concrete situatie is en welke regels er gelden! Zo maakt het vooral veel uit of de werknemer al dienst is op het moment dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Een foutje is snel gemaakt. 

Deel deze blog