Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Vertrouwen in de toekomst - arbeidsrecht en het nieuwe kabinet

Vertrouwen in de toekomst. Dat had ik al. Daar was het nieuwe regeerakkoord niet voor nodig. Toch is het als werkgever wel belangrijk om te weten wat het aanstaande kabinet bedoelt met dat vertrouwen in de toekomst. Wat gaat er gebeuren met de doorbetaling van zieke werknemers? Wat is er besloten over de wet DBA? Komt er meer ruimte voor tijdelijke arbeidscontracten? In deze bijdrage de hoofdlijnen uit het nieuwe regeerakkoord voor wat betreft het arbeidsrecht en uw personeel. En of u vertrouwen had / heeft of krijgt in de toekomst; we horen het graag.

Eenzijdige verantwoordelijkheid werkgever
De nieuwe regering constateert dat de arbeidsmarkt knelt. Zowel voor werkgevers als werknemers. Veel verantwoordelijkheden zijn te eenzijdig bij werkgevers gelegd. Maar voor werknemers is er niet veel perspectief op een vaste baan. Het kabinet wil een nieuwe balans brengen op de arbeidsmarkt.
 
Cumulatiegrond in het ontslagrecht
Als je een werknemer wilt ontslaan, dan moet er een redelijke grond voor ontslag zijn. Dus een specifiek in de wet benoemde situatie. Dat zorgt weleens voor problemen. Het nieuwe kabinet wil het mogelijk maken dat je verschillende gronden met elkaar kunt combineren zodat ze bij elkaar wel een voldoende grond voor ontslag opleveren. Denk aan een werknemer die niet helemaal goed functioneert en waarbij de arbeidsverhouding wat verstoord is geraakt.
 
Wijziging transitievergoeding
Als het aan dit kabinet ligt wordt de transitievergoeding op twee punten aangescherpt daar waar het om de berekening gaat:

  1. Werknemers krijgen al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding. Ze hoeven dus niet te wachten tot de eerste 24 maanden zijn verstreken
  2. Voor elk gewerkt jaar krijgt de werknemer recht op één derde maandsalaris. Het maakt niet uit hoe lang de werknemer in dienst is. Voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn zal de vergoeding dus wat lager uitvallen 

Soepeler ketenregeling
Het kabinet wil de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner maken. Maar wat gaat het kabinet doen met de ketenregeling? Hoeveel tijdelijke contracten kun je nog afsluiten voordat het een vast contract wordt?

  • De totale periode waarover je moet gaan rekenen gaat van twee naar drie jaar. Werkgevers krijgen dus een jaar extra ‘speelruimte’. Eigenlijk wordt dat weer zoals het was voor de WWZ
  • De tussenperiode blijft zes maanden. Dus iemand moet minimaal eerst weer zes maanden uit dienst zijn wil er een nieuwe keten beginnen. Wel wil het kabinet dat het mogelijk is voor bepaalde sectoren om hier van af te wijken. Denk aan de seizoensarbeid. 

Proeftijd van 5 maanden
In Nederland weten we niet beter dan een proeftijd van 1 of 2 maanden. Het kabinet wil daar verandering in aanbrengen. Als werkgevers iemand direct een vast contract willen aanbieden, dan moet het mogelijk zijn om die werknemer een proeftijd van 5 maanden aan te bieden.
 
Payrolling blijft mogelijk
Er gingen allerlei geluiden dat het nieuwe kabinet payrolling de das om zou doen. Maar payrolling blijft mogelijk. Als het maar wordt ingezet als een instrument om werkgever te ontzorgen. Het mag niet worden gebruikt om puur te concurreren op arbeidsvoorwaarden.
 
Doorbetalen zieke werknemer
Een lastig en ingrijpend punt voor veel werkgevers is de loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij zieke werknemers. Het nieuwe kabinet wil die periode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkorten van twee naar één jaar. Dat is een zeer forse wijziging en verlichting voor bedrijven. Wel blijft de ontslagbescherming van twee jaar bij ziekte bestaan. Uiteraard moeten deze kosten wel ergens betaald worden. Er komt een uniforme premie die de kleine werkgevers moeten betalen.
 
Wet DBA
Wiebes kan de wet DBA vergeten. Het nieuwe kabinet besluit om de wet DBA te vervangen. In plaats van duidelijkheid te geven heeft deze wet alleen maar onrust gebracht. Teveel echte zelfstandige ondernemers zijn daardoor geraakt. De nieuwe wet moet enerzijds echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen dienstbetrekking is en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.
 
Vol verwachting klopt ons hart
Eerst moet het nieuwe kabinet geïnstalleerd worden. Dan zullen er wetgevingstrajecten in gang gezet worden. De Tweede en Eerste Kamer moeten stemmen en dan treedt een nieuwe wet pas in werking. Vol verwachting klopt ons hart. Vertrouwen in de toekomst? Dat zeker. En als het gaat om vertrouwen in de toekomst op arbeidsrechtelijk vlak? Ook dat komt wel goed. 

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' kunt u hier volledig lezen. De voorgenomen wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht staan in hoofdstuk 2 vanaf pagina 21. Veel leesplezier.

Deel deze blog