Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Vragen aan zieke werknemer

Gezondheid hebben we niet zelf in de hand. Een werknemer kan ineens ziek zijn. En hoe normaal is het dan dat je als werkgever even netjes informeert hoe het met de werknemer gaat? Ook vanzelfsprekend is de vraag waar iemand ‘last’ van heeft en hoe ‘het’ komt. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij de vraag of je dat wel mag vragen. Hoe zit dat eigenlijk?

Beleidsregel Autoriteit Persoonsgegevens
Op 21 april 2016 publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (vroeger College Bescherming Persoonsgegevens) een beleidsregel over de zieke werknemer. In deze beleidsregel staat welke gegevens werkgevers van werknemers mogen vragen, zowel in de sollicitatieprocedure, rond de ziekmelding en bij de verzuimbegeleiding. U kunt de beleidsregel hier lezen.
 
Beperkt aantal vragen
In deze blog focussen we op de ziekmelding. Wat zegt de beleidsregel dan? Je mag als werkgever maar een beperkt aantal vragen stellen aan de zieke werknemer. Volgens de Autoriteit mag een werkgever bij de ziekmelding de volgende gegevens over de gezondheid van een werknemer vragen:

  • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

  • De vermoedelijke duur van het verzuim;

  • De lopende afspraken en werkzaamheden;

  • Of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);

  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

  • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is. 


Toestemming werknemer
Je mag als werkgever dus niet vragen naar de aard of de oorzaak van de ziekte. Zelfs niet als de werknemer daar toestemming voor geeft. Wat daar de gedachte achter is? Vanwege de gezagsverhouding tussen een werkgever en een werknemer kan een werknemer zich soms gedwongen voelen om toestemming te verlenen.  
 
Zorgvuldig
Papier is geduldig. In de praktijk zal het alleen niet altijd volgens deze regels verlopen. Als iemand zich ineens ziek meldt is dit lijstje van vragen niet het eerste wat bij je bovenkomt. Uit interesse is al snel de vraag gesteld wat er met iemand aan de hand is. Toch is het mooi wat in de beleidsregel staat en het is voor u als werkgever ook goed om dit in het achterhoofd te houden. En zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en informatie. 

Deel deze blog