Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

WAB zegt u? De ketenregeling bij de Wet arbeidsmarkt in balans.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Dit is deel 1 over de ketenregeling. Die regeling gaat over de vraag wanneer tijdelijke arbeidsovereenkomsten een vast contract worden.

De ketenregeling op dit moment (tot 1 januari 2020)
Nog even kort hoe de regeling tot 1 januari 2020 in elkaar steekt. Nu ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd als er meer dan drie tijdelijke contracten elkaar opvolgen of als tijdelijke contracten elkaar opvolgen voor een periode langer dan twee jaar. Als je de keten wilde doorbreken, dan moest een werknemer meer dan zes maanden uit dienst zijn.

3 x 2 x 6
Kort samengevat werd de huidige regeling ook wel samengevat met 3 x 2 x 6.

Hoe ziet de ketenregeling er uit onder de WAB (vanaf 1 januari 2020)?
Wat gaat er vanaf 1 januari 2020 door de komst van de WAB veranderen in de ketenregeling? De termijn waarbinnen je tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag afsluiten. Die is nu nog twee jaar en dat wordt weer drie jaar. Het aantal tijdelijke contracten blijft wel op drie staan. De tussenpoos van zes maanden blijft ook gelijk.

3 x 3 x 6
Kort samengevat is de ketenregeling onder WAB dan 3 x 3 x 6.

Wanneer gaat de nieuwe ketenregeling in? Voorbeelden.
Deze nieuwe regels gelden direct vanaf 1 januari 2020. Werkgevers, opletten dus. Voor een arbeidsovereenkomst die op dit moment loopt, maar vanaf 1 januari 2020 ergens in 2020 eindigt, is de periode van drie jaar van toepassing. Dit is misschien nog wat abstract. Daarom een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1 – vast contract of niet?

  • 1e AOVK: 1 mei 2018 tot 1 november 2018 (6 maanden)
  • 2e AOVK: 1 november 2018 tot 1 november 2019 (1 jaar)
  • 3e AOVK: 1 november 2019 tot 1 november 2020 (1 jaar)

Op 1 mei 2020 is de termijn van 2 jaar overschreden. Maar dat is na 1 januari 2020. Dus de 3e AOVK eindigt van rechtswege op 1 november 2020. De 3e AOVK is geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voorbeeld 2 – vast contract of niet?

  • 1e AOVK: 1 november 2017 tot 1 november 2018 (1 jaar)
  • 2e AOVK: 1 november 2018 tot 1 november 2019 (1 jaar)
  • 3e AOVK: 1 november 2019 tot 1 november 2020 (1 jaar)

Op 1 november 2019 is de termijn van 2 jaar overschreden. Dat is vóór 1 januari 2020. Dus de 3e AOVK is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden.

Belangrijkste gedeelte van de nieuwe wettekst
De ketenregeling staat beschreven in artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek (BW). Lid 1 van dit artikel luidt vanaf 1 januari 2020 als volgt:

Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:

  1. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht

Deel deze blog