Background Image

Slagvaardig

en betrokken

WAB zegt u? De transitievergoeding bij de Wet arbeidsmarkt in balans.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Dit is deel 2 over de hoogte van de transitievergoeding. Deze vergoeding bent u straks verschuldigd vanaf de eerste dag dat een werknemer bij u werkt.

De transitievergoeding op dit moment (tot 1 januari 2020) – wanneer?
Op dit moment geldt er een drempel voordat een werknemer aanspraak kan maken op de transitievergoeding. De werknemer moet minimaal 24 maanden (twee jaar) in dienst zijn voordat hij/zij aanspraak kan maken op de vergoeding.

De transitievergoeding op dit moment (tot 1 januari 2020) – hoe hoog?
Nu is de transitievergoeding over de eerste tien jaar dat de werknemer in dienst is één/zesde deel van het maandsalaris per volledig half jaar. Anders gezegd, na tien jaar werken bedraagt de transitievergoeding 3 1/3e maandsalaris. Na die tien jaar bouw je per gewerkt half jaar een kwart maandsalaris aan transitievergoeding op.

Uitzonderingen op dit moment
Tot 1 januari 2020 zijn er nog speciale regels in de wet opgenomen over de transitievergoeding. De twee belangrijkste regels zijn deze:

  • De ‘oudere’ werknemers (vanaf 50 jaar) bouwen sneller een hogere transitievergoeding op. In de huidige berekening mag je voor elk gewerkt jaar vanaf 50 jaar een volledig maandsalaris rekenen.
  • De ‘kleinere’ werkgever kan bij een ontslag vanwege een slechte financiële situatie een gedeelte van het arbeidsverleden van werknemers weglaten.

De transitievergoeding onder de WAB (vanaf 1 januari 2020) – wanneer?
Wat gaat er vanaf 1 januari 2020 door de komst van de WAB veranderen bij de transitievergoeding?

Een belangrijk punt is dat werknemers straks vanaf dag één dat zij in dienst zijn recht kunnen hebben op een transitievergoeding. Anders gezegd, de drempel van minimaal 24 maanden in dienst is weg.

Sollicitaties en proeftijd
Zorg er dus voor dat je serieus werk maakt van het sollicitatieproces. En maak gebruik van een proeftijd. Zie de proeftijd ook als een serieuze kennismakingsperiode. Via een proeftijd kun je nog tijdig actie ondernemen.

De transitievergoeding op dit moment (tot 1 januari 2020) – hoogte?
Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. De speciale regels vervallen. Dus geen hogere vergoeding meer als de arbeidsovereenkomst langer dan 10 jaar heeft geduurd. Geen hogere vergoeding meer voor de “oudere” werknemer. En geen speciale regeling meer voor de “kleinere” werkgever.

Vanaf 1 januari 2020 is de berekening simpel. Voor elk gewerkt jaar is een transitievergoeding van één/derde (1/3e) maandsalaris verschuldigd.

Nu snel acteren of juist nog even wachten?
De nieuwe regels voor de transitievergoeding gelden direct vanaf 1 januari 2020. Het kan flink uitmaken of je nu nog (in 2019) afscheid gaat nemen van een werknemer of dat je wacht tot in het nieuwe jaar (2020). Denk maar aan de werknemers boven de 50 met een lang dienstverband. Die krijgen onder de huidige transitievergoeding een substantieel hogere transitievergoeding dan vanaf 1 januari 2020.

Belangrijkste gedeelte van de nieuwe wettekst
De regels over de transitievergoeding staan beschreven in artikel 7:673 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 7:673 lid 2 staat de nieuwe formule beschreven over de hoogte van de transitievergoeding:

De transitievergoeding is voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een derde van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de berekeningswijze van de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag.


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht

 

Deel deze blog