Background Image

Oprecht

gefocust

WAB zegt u? De WW-premie en het soort arbeidsovereenkomst.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Deze bijdrage gaat over de WW-premie die de werkgever moet afdragen voor het personeel.

Doel van WAB = meer vaste contracten
Vanaf 1 januari 2020 gaan er andere regels gelden voor de premie van de Werkloosheidswet (WW), de WW-premie. Er komt een premiedifferentiatie. Verschil in premie dus. Waarom wordt hier iets gewijzigd? Dat heeft te maken met een belangrijk doel van de WAB: het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) te geven.

Hoe zit het nu met WW-premie?
Op dit moment is er voor de WW-premie ook al wel verschil in hoogte. Dat verschil is nu gekoppeld aan de sector. Zo zijn er verschillende sectorpremies. In bepaalde sectoren is het risico van werkloosheid groter en daarom betalen werkgevers daar meer premie. Dat gaat vanaf 1 januari 2020 veranderen.

Hoe zit het met de WW-premie vanaf 1 januari 2020?
Vanaf het nieuwe jaar is er geen sectorpremie meer voor de Werkloosheidswet. Er zijn straks twee soorten WW-premie; een hoge en een lage premie. Het hangt van het soort arbeidsovereenkomst af of je voor een werknemer de hoge premie of de lage premie moet afdragen.

Lage premie = 2,94%
De lage WW-premie die werkgevers moeten afdragen bedraagt 2,94%. Wanneer betaalt een werkgever de lage WW-premie? Als er sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst.

Hoge premie = 7,94%
De hoge WW-premie die werkgevers moeten afdragen bedraagt 7,94%. Dit is dus 5% hoger dan het hoge tarief. Wanneer moet een werkgever de hoge WW-premie betalen? Voor iedere werknemer die geen vast contract heeft.

Wat is een vast contract?
Volgens de spelregels is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is en wat geen oproepovereenkomst is. De omvang van de te verrichten arbeid moet dus duidelijk zijn vastgelegd.

Uitzonderingen
Er zijn ook nog wat uitzonderingen / bijzondere situaties benoemd waarbinnen de werkgever ook een lage WW-premie (dus die 2,94%) mag betalen. Twee belangrijke uitzonderingen zijn:

  • Een werknemer onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per vier weken) of 52 uur (per maand) verloond heeft gekregen;
  • Een leerling die werkzaam is bij een bedrijf en die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt.

Waarom?
Het is wel duidelijk waarom de overheid dit doet. Met een verschil van 5% over het af te dragen bedrag, zullen werkgevers wel serieuzer gaan nadenken om een werknemer een vast contract te gaan geven.

Opgelet – deel 1 – leg het schriftelijk vast
Hierboven stond al dat er pas sprake is van een vast contact als dit schriftelijk is vastgelegd. Dat klinkt logisch en is het ook. Maar de praktijk laat zien dat er vanuit het verleden nog genoeg werknemers zijn die werken zonder dat er ooit schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is getekend. Check dit dus in je eigen administratie. Voldoe je niet aan de eis van schriftelijkheid? Dan val je onder de hoge WW-premie. En dat wil je liever niet.

Opgelet – deel 2 – niet meer dan 30% afwijken
De overheid heeft al een beetje vooruitgedacht en wil voorkomen dat werkgevers ‘truckjes’ gaan bedenken. Een werkgever kan namelijk denken: ik geef iemand een vast contract, leg dat schriftelijk vast, maar ik zorg er voor dat de werknemer dan op papier gewoon voor weinig uur een vast contract krijgt. Alle extra uren verloon ik gewoon als overuren. Daar is een stokje voor gestoken. Als een werknemer in een kalenderjaar 30% meer uren verloond heeft gekregen dan de uren die in zijn arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd, dan kan de werkgever met terugwerkende kracht alsnog een hoge WW-premie gaan betalen. Let dus op de extra uren die werknemers maken en check of dit binnen die marge van 30% blijft. Dreigt dat die marge te overschrijden, dan kun je overwegen om schriftelijk een ander urenaantal op te nemen en af te spreken met je werknemer.

Wanneer gelden deze regels?
De nieuwe regels en de nieuwe WW-premies gaan direct gelden vanaf 1 januari 2020.

Is dat te snel?
In de praktijk werd die datum van 1 januari 2020 als te snel gezien. Er zijn genoeg bedrijven die hun administratie nog verder op orde moeten krijgen en vaste contracten nog schriftelijk moeten gaan vastleggen. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 december 2019 besloten dat werkgevers drie maanden extra de tijd krijgen om de administratie verder op orde te krijgen. Concreet moet je dan dus uiterlijk 1 april 2020 een door werkgever en werknemer ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. In de Kamerbrief van de Minister kunt u er meer over lezen.


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht

 

Deel deze blog