Background Image

Slagvaardig

en betrokken

WAB zegt u? Payrolling in 2020.

Als u nog nooit hebt gehoord van de “WAB” dan is het goed dat u deze bijdrage leest. Vanaf 1 januari 2020 verandert er het nodige in het arbeidsrecht. Die nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Afgekort tot de WAB. Wat betekent de WAB voor mijn bedrijf? Wat verandert er? De belangrijkste thema’s hebben we op een rijtje gezet in een serie van bijdragen.

Deze bijdrage gaat over payrolling en de nieuwe wettelijke regels die vanaf 2020 gelden.

Payrolling heeft geen eigen wettelijke regeling
Tot 1 januari 2020 heeft payrolling geen eigen wettelijke regeling. Er is geen wetsartikel waar staat wat payrolling precies is. Men ging er vanuit dat bij payrolling de spelregels van de uitzendovereenkomst van toepassing waren. Uitzendkrachten en werknemers die via een payrollorganisatie werkten, namen verplicht deel aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche, StiPP.

Moeten we payrolling wel of niet verbieden?
Er is de afgelopen jaren gediscussieerd over payrolling. Moeten we payrolling nu verbieden of niet? Uiteindelijk is ervoor gekozen om payrolling niet te verbieden. In plaats van een verbod krijgt payrolling een eigen plek in de wet. Payrollbedrijven vervullen een eigen functie waarbij zij bedrijven ontzorgen op het gebied van personeel(sbeleid).

Wat is payrolling?
Vanaf 1 januari 2020 is er een artikel 7:692 BW waar staat:

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.”.

Verschil tussen een payrollorganisatie en een uitzendbureau
Uit de definitie van de payrollovereenkomst komen twee kenmerken naar voren die het verschil laten zien met een uitzendovereenkomst:

  • Allocatiefunctie: het gaat er dan om of de organisatie werknemers en werkgever bij elkaar brengt of niet. Een uitzendbureau doet dat wel. Maar stel dat een bedrijf zelf iemand werft en dan het werkgeverschap uitbesteedt, dan is er sprake van een payrollorganisatie.
  • Exclusiviteit: hier gaat het om de vraag of de werknemer exclusief ter beschikking wordt gesteld aan de inlener. Als dat het geval is, spreek je van een payrollovereenkomst.

Dezelfde arbeidsvoorwaarden
Payrollwerknemers moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als die gelden voor de werknemers die bij de inlener zelf in dienst zijn. Het gaat dan ook om secundaire arbeidsvoorwaarden.

Speciale regels over pensioen – adequate pensioenregeling
De payrollorganisaties moeten zorgen voor een goede (adequate) pensioenregeling voor de payrollwerknemers. Deze verplichting geldt als de eigen werknemers van de inlener recht hebben op een pensioen. Werkgevers krijgen van de overheid meer tijd om dit te gaan organiseren. De meeste regels van de WAB zijn van kracht per 1 januari 2020. Deze pensioenregels gelden pas vanaf 1 januari 2021.

Waarom deze regels?
Je vraagt je misschien af waarom de overheid deze speciale regels heeft voor payrolling. Men vond dat de positie van payrollwerknemers niet goed was. Hun positie moest verbeteren en dat hoopt men met deze regeling te bereiken. Voor payrollorganisaties vraagt dat veel voorbereiding. Die zijn als het goed is al lange tijd bezig met voorbereidingen. Je moet nu per bedrijf weten welke arbeidsvoorwaarden er intern gelden en ga zo maar door.


Post & Bouter Advocaten in Barneveld
Arbeidsrecht

Deel deze blog