Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Wat moet de werkgever doen voor de werknemer die werkt tijdens warm weer?

Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 30 en 34°C. Woensdag en donderdag wordt het nog warmer. Donderdag blijft de nachttemperatuur op veel plaatsen ruim boven de 20°C. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Volgens het KNMI is een tropische dag een dag waarop de maximumtemperatuur 30,0 graden of hoger is. Lekker als je deze dagen moet werken. Die hitte is niet altijd even goed voor je concentratie. De vraag is nu of werkgevers nog verplicht zijn om bij zulk warm weer actie te ondernemen.

Arbeidsomstandighedenwet
In Nederland kennen we de Arbeidsomstandighedenwet. Ook wel afgekort tot Arbowet. Hierin staat dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever moet binnen het bedrijf een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Arbeidsomstandighedenbesluit
Naast de Arbowet is er het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarin staan wat specifiekere afspraken. Ook over temperatuur. De temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Als door de temperatuur op de arbeidsplaats wel gezondheidsschade kan ontstaan bij het personeel, dan moet je persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Ook kan de duur van het werk worden beperkt of kun je ervoor kiezen dat de werknemer afwisselend werkt op een warmere locatie en een wat koudere locatie.

Niet concreet
Nu is dat nog niet echt een antwoord op de vraag of werkgevers verplicht zijn om bij warm weer actie te ondernemen. Zo concreet en specifiek is die Arbowetgeving niet. Helaas staat er niet in de wet dat je vanaf temperatuur X maatregel Y moet nemen. Dat is in feite ook onmogelijk vast te leggen. Elk type werk heeft weer andere omstandigheden. Werken op een kantoor in een bosrijke omgeving is anders dan werken op een bouwplaats. Daarnaast is ook iedere werknemer weer anders qua fysieke gesteldheid.

Open communicatie
Het vraagt dus simpelweg om open communicatie tussen werkgever en werknemer. Vraag als werkgever aan je personeel of het nog goed werken is met de warme temperaturen. Adviseer om voldoende te blijven drinken. Wordt bij deze temperaturen niet boos als een werknemer een keer vaker naar de kraan loopt voor water. Denk na over zonwerende middelen. En als werknemers veel buiten aan het werk zijn, vergeet dan de zonnebrand niet. Van een werknemer mag ook gevraagd worden dat hij/zij aan de bel trekt als het niet prettig werken is.

Veel werkplezier tijdens deze warme dagen! Drink voldoende en blijf rustig ademen.

De Arbeidsomstandighedenwet kunt u hier lezen.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit kunt u hier lezen

Onlangs was er nog een discussie over de vraag of het de eigen verantwoordelijkheid van bouwvakkers is om zich op de bouwplaats in te smeren of dat de werkgever hierin een verantwoordelijkheid heeft.

Deel deze blog