Background Image

krachtig in de zaak

soepel in de vorm

Werken bij de concurrent – dat kost een paar cent

Het concurrentiebeding blijft voer voor discussies. Werkgevers nemen zo’n beding op in de arbeidsovereenkomst om te voorkomen dat werknemers bij de concurrent gaan werken of voor zichzelf gaan beginnen. Om het belang van een concurrentiebeding te onderstrepen, wordt er vaak een serieus hoge boete gekoppeld aan de overtreding ervan. Er worden dan ook regelmatig procedures gevoerd over het concurrentiebeding en de boetes. De belangen van zowel werkgever als werknemer zijn groot. In deze procedure kostte het de werknemer geld. Veel geld.

Adviesbureau - subsidieadviseur
De procedure werd gestart door een adviesbureau, gespecialiseerd in subsidies voor technologiebedrijven. In 2013 benaderde dit bedrijf Henk om bij hen te komen werken. Henk werkte op dat moment bij een ander bedrijf als subsidieadviseur. Henk besloot het avontuur aan te gaan en hij zegde zijn contract op om bij dit adviesbureau te gaan werken.

Transfersom
Dat het adviesbureau Henk graag wilde hebben, bleek wel uit het feit dat ze er goed geld voor over hadden. Henk had namelijk met zijn vorige werkgever een concurrentie- en relatiebeding afgesproken. Het adviesbureau betaalde uiteindelijk ruim € 8.000,-- aan de werkgever van Henk om Henk in dienst te kunnen nemen. Eigenlijk een soort transfersom voor Henk. Henk trad per 1 februari 2014 in dienst bij het adviesbureau.

Soortgelijk bedrijf
Voordat hij er ging werken is er nog wel onderhandeld over een concurrentie- en relatiebeding. Henk ging uiteindelijk akkoord met een beding waarbij het hem werd verboden om een soortgelijk bedrijf als dat van zijn werkgever uit te oefenen.

Ontbinding en vaststellingsovereenkomst
Na een paar jaar had Henk het wel gezien bij het adviesbureau. Hij wilde weg en hij wilde van zijn concurrentiebeding af. Begin 2017 stapte Henk zelf naar de rechter om tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst te komen en om ontheven te worden uit het concurrentiebeding. Het eerste lukte. Het tweede niet. Henk zat dus nog steeds vast aan het beding. Uiteindelijk zijn partijen in overleg gegaan om alsnog een oplossing te bereiken. Dit resulteerde in een vaststellingsovereenkomst. In die vaststellingsovereenkomst werd een aangepast concurrentiebeding opgenomen.

Henk denkt vrij te zijn
Henk was blij en dacht dat hij vrij was. Hij ging per 1 januari 2018 werken voor Wederic B.V. Via een overeenkomst van opdracht voor 32 uur per week. Henk ging een softwaretool ontwikkelen onder de naam Incentivate. Een half jaar later werd het bedrijf Incentivate ingeschreven in de Kamer van Koophandel en de enig aandeelhouder was Wederic.

Verbod en vordering van € 90.000,--
Het adviesbureau startte een procedure tegen Henk om een verbod af te dwingen nog langer werkzaam te zijn voor dit bedrijf vanwege strijd met het concurrentiebeding. De rechter wees dat verbod toe. Maar er kwam nog geen oplossing voor de boetes. Het adviesbureau startte daarvoor nog een procedure. Henk moest volgens het adviesbureau € 90.000,-- aan boetes betalen, omdat hij het concurrentiebeding had overtreden.

Overtreding
De kantonrechter stelt vast dat Wederic en het adviesbureau soortgelijke bedrijven zijn. Dat woord en criterium “soortgelijk” stond ook in het concurrentiebeding dat met Henk was afgesproken. Beide bedrijven houden zich bezig met het traject van subsidieaanvragen. Henk was dus in overtreding vanaf 1 januari 2018.

Boetes en matiging
Nu vaststond dat Henk het concurrentiebeding had overtreden, was hij ook een boete aan het adviesbureau verschuldigd. Het adviesbureau vorderde de boetes volgens het contract. Henk beriep zich op matiging van de boetes. Hij vond het niet redelijk en niet billijk. De wet geeft rechters de mogelijkheid om boetes te matigen “indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist”. Maar rechters moeten terughoudend omgaan met die bevoegdheid. Dat gebeurt pas als er anders een onaanvaardbare situatie ontstaat.

1,5 bruto jaarsalaris
Het adviesbureau kon niet concreet aantonen welke schade zij had geleden doordat Henk het concurrentiebeding had overtreden. De rechter ging kijken naar het maandsalaris dat Henk bij het adviesbureau verdiende en zette daar de door het adviesbureau gevorderde boete tegenover. Die boete zou ongeveer 1,5 keer het jaarsalaris van Henk zijn. Dat vond de rechter buitensporig en onaanvaardbaar. De rechter matigde de boete tot een bedrag van € 32.500,-. Alsnog een substantieel bedrag voor Henk. En hij moest de proceskosten betalen.

Belangrijk
De tekst van het concurrentie- en relatiebeding is belangrijk. Het moet duidelijk zijn wat wel en niet is toegestaan. Soms hoor je wel geluiden dat een concurrentiebeding geen zin heeft. Deze uitspraak laat zien dat het concurrentiebeding nog wel degelijk zin heeft.

De volledige uitspraak van de rechter in Haarlem van 22 mei 2019 kunt u hier lezen. In die uitspraak staat de feitelijke gang van zaken en de tekst van het concurrentiebeding nog veel uitvoeriger beschreven.

Deel deze blog