Background Image

Slagvaardig

en betrokken

Werkgever claimt boete van ex-werknemer - de rechter is er klaar mee

Boete en woede liggen soms dicht bij elkaar. In arbeidsovereenkomsten staan regelmatig boeteclausules. Bij overtreding van verplichting X moet de werknemer een boete van Y betalen. Boetes zijn vaak gekoppeld aan verplichtingen op het gebied van geheimhouding, nevenwerkzaamheden, relatie- en concurrentiebedingen. Verplichtingen die ook na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorlopen. Wat doe je als werkgever op het moment dat je een (ex)werknemer betrapt op overtreding van een verplichting? Dan ga je de boete claimen.
 
Ruim een week geleden deed de kantonrechter in Maastricht uitspraak in zo’n zaak over een boete. Was de uitspraak over de boete zo opvallend? Nee. Vooral de woede van de kantonrechter over het niveau van deze zaak. De rechter was er helemaal klaar mee. 

Lief zijn voor elkaar
Werknemer X was ruim 3 jaar in dienst bij het bedrijf Caradon Stelrad. Partijen hadden afgesproken dat X per 1 december 2016 zou vertrekken bij het bedrijf. De afspraken waren netjes vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In één van die afspraken stond dat de werknemer en Caradon zich in het maatschappelijk verkeer zorgvuldig ten opzichte van elkaar zouden gedragen. Ze zouden lief zijn voor elkaar. Geen negatieve en ongunstige uitlatingen doen over elkaar. Er was een boeteclausule aan deze afspraak gekoppeld. Als je de afspraak niet nakwam kost dat een boete van € 10.000,- per overtreding.
 
Caradon wil geld van X
En het is niet moeilijk om te bedenken wat er gebeurt. Caradon vindt dat werknemer X zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Caradon wil de boete van € 10.000,- ontvangen. En waarom? Volgens Caradon had de ex-werknemer X zich in januari 2017 op Facebook meerdere keren negatief uitgelaten over het bedrijf. Het waren kwetsende opmerkingen over personen bij Caradon.
 
Onbenullig gesprekje
De ex-werknemer was niet van plan om zomaar geld aan zijn ex-werkgever te betalen. Hij relativeerde de situatie. Hij heeft geen gekke dingen geschreven. Laat staan dat hij Caradon schade zou hebben toegebracht. De berichten op Facebook waren niet meer dan een onbenullig gesprekje. Het rechtvaardigt geen boete van € 10.000,-. Uiteindelijk is het in zo’n situatie toch weer de rechter die de knoop mag doorhakken.
 
Sociaal geleuter en praatzieke babbelaars
De rechter grijpt de situatie aan om even duidelijk te maken hoe hij over de zaak denkt. De opmerkingen die de ex-werknemer in een vriendengroep op Facebook had geplaatst zijn voor niemand duidelijk. In ieder geval is het niet te herleiden naar het bedrijf van Caradon. De kantonrechter vervolgt dan: ‘Hoe onverstandig en onbegrijpelijk dit sociale geleuter op Facebook ook hier weer uitpakt, niet vol te houden valt dat Caradon en haar werknemers dan wel relaties zich aan deze tamelijk onbenullige uitwisseling van praatzieke babbelaars een buil zou kunnen vallen.’.
 
Weinig diepzinnig
Dan krijg je wel een idee waar het naar toe gaat. Voor het verschuldigd zijn van een boete van € 10.000,- is meer nodig dan dit gepraat op Facebook. Of zoals de kantonrechter de teksten op Facebook typeert: een ‘vrij kinderachtige uitwisseling van weinig diepzinnige maar op zichzelf onschadelijke gedachten van een of meer ex-werknemers op Facebook.’. Caradon had de claim van de boete feitelijk moeten onderbouwen. Dat is niet gebeurd. De vordering werd afgewezen. Caradon moet € 600,- aan proceskosten betalen.
 
Kinderachtig gedoe
Nu kunnen we heel serieus nog wat schrijven over het belang van goede boeteclausules en het onderbouwen van vorderingen. Maar daar was het niet om te doen. Het ging hier meer om de frustratie en woede misschien wel van de rechter. De rechter maakt partijen heel duidelijk dat ze de volgende keer eerst goed moeten nadenken waar ze mee bezig zijn. Voor kinderachtig gedoe moet je niet in de rechtbank zijn, zo lijkt de boodschap te zijn.
 
De volledige uitspraak van de kantonrechter in Maastricht van 13 september 2017 kunt u hier lezen.

Deel deze blog